Newyddion

News pane

Cyllid Cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer Prosiect Cylchffordd Cymru

26 Ebr 2017 - 3:01yp

‘Diffygion sylweddol o ran y ffordd y mae Llywodraeth Cymru wedi rheoli’r risgiau i £9 miliwn o arian y trethdalwyr’, medd yr Archwilydd Cyffredinol 

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Daliwch i fyny ar weminar diweddaraf Y Gyfnewidfa Arfer Da

18 Ebr 2017 - 3:50yp

Gwyliwch y weminar ar Safonau Agored eto ar YouTube.

Barod i ymuno â thîm cyfathrebu gwobrwyedig?

10 Ebr 2017 - 12:46yp

Rydyn ni’n chwilio am Uwch Swyddog Gyfathrebu

Yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn gosod eu Cynllun ar gyfer 2017-18

29 Maw 2017 - 4:34yp

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi eu Cynllun Blynyddol ar gyfer 2017-18, sy’n nodi sut y byddent yn cyflawni’r cynllun a’i amcanion. 

Mae cyrff lywodraeth leol yn parhau i wynebu heriau wrth baratoi a gwella cyfrifon blynyddol prydlon

9 Maw 2017 - 9:00yb

Er bod ansawdd paratoi cyfrifon wedi gwella o gymharu â'r llynedd, mae sefydliadau'n parhau i wynebu heriau wrth baratoi cyfrifon cywir yn gynharach a rheoli cyfyngiadau cyllideb

Colegau addysg bellach yn ymdopi â thoriadau Llywodraeth Cymru

27 Chwef 2017 - 2:25yp

“Ond mae cyflwr ariannol colegau yn amrywio ac nid yw effaith y toriadau mewn cyllid ar ansawdd y ddarpariaeth a deilliannau dysgwyr yn glir eto, meddai’r Archwilydd Cyffredinol.”

Cydnabyddiaeth allanol i ymrwymiad Swyddfa Archwilio Cymru i amrywiaeth a chydraddoldeb

23 Chwef 2017 - 4:57yp

Safle cryf ar Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall yn ‘fan cychwyn’ rhagorol

Enwebiad am Wobr Arloesedd

14 Chwef 2017 - 3:52yp

Rydym wedi cael ein henwebu am wobr Cyllid Cyhoeddus ac wedi’n henwebu ar y cyd ar gyfer ail wobr

Beth ydych chi’n meddwl am ein gwefan?

7 Chwef 2017 - 2:59yp

Rydym am barhau i wella ein gwefan; byddwn yn dwlu clywed eich barn amdano.

Mae angen i gynghorau cymunedol wella rheolaeth ariannol a llywodraethu

30 Ion 2017 - 12:06yp

“Mae nifer y cynghorau sy’n derbyn barn archwilio amodol yn rhy uchel” meddai’r Archwilydd Cyffredinol.

Tudalennau