Mae angen i Raglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru fod yn wyrddach, yn gliriach, ac mae angen ei rheoli’n fwy tynn
Mae angen mwy o eglurder ynghylch diben y Rhaglen, yn ogystal â threfniadau contract cryfach, a gwell cysondeb ag uchelgeisiau newid yn yr hinsawdd.
Y ffordd i sero net
Bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn siarad yng nghynhadledd gyntaf ICAEW i’r sector cyhoeddus

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl, ac.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Report cover image
  Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru

  Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar reolaeth Llywodraeth Cymru o'r Rhaglen Cartrefi Clyd bresennol

 • Cyngor Sir Gaerfyrddin – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Cyngor Sir Gaerfyrddin – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan fod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am…

 • Cyngor Caerdydd – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Cyngor Caerdydd – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am…

 • Cyngor Sir Ceredigion – Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr Cyngor Sir Ceredigion – Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw'r Gwasanaeth Cynllunio yn cyflawni ei amcanion yn effeithiol ac yn gynaliadwy ac yn cyfrannu at…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan fod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am…

 • Cyngor Sir Fynwy – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Cyngor Sir Fynwy – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020

  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Sir Fynwy yn 2020.