Cyhoeddiad diweddaraf

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Report cover showing Audit Wales logo

  Deddfu gwell: yr her o roi deddfwriaeth ar waith

  Mae ein darn ystyriaeth ddiweddaraf yn ystyried rhai o'r heriau er mwyn gweithredu

 • 10 Cyfle i Ailosod ac Ailgychwyn System Gofal wedi’i Gynllunio y GIG

  Fe wnaeth ein hadroddiad ddarganfod bod llawer o gleifion yn dal i wynebu amseroedd aros hir ond mae yna nawr gyfle unigryw i greu system gofal wedi'i...

 • Cracio’r Cod – Rheoli Codio Clinigol Ledled Cymru

  Mae Codio Clinigol yn dal i beidio â chael y proffil y mae ei angen arno yn GIG Cymru.

Latest Blogs

 • Llyfrgelloedd – mwy na llyfrau
  Ers ein hedefyn Twitter am wasanaethau llyfrgell yn ôl ym mis...
 • Gadael yr ogof…
         
 • Clwy'r Traed a'r Genau 2001 yn erbyn COVID-19
  Ydy’r cyfryngau cymdeithasol yn gwneud gwahaniaeth i sut rydym yn...
 • Gwersi rhyngwladol i gyrff cyhoeddus Cymru wrth ymateb i COVID-19 ac adfer o hynny
  Bydd yn cymryd amser inni adfer o bandemig byd-eang. Mae’r cyrff...

Digwyddiadau i ddod