Gwariant ar staff asiantaeth wedi “cynyddu’n sylweddol” dros y blynyddoedd diwethaf
Darllenwch ein hadroddiad ar wariant GIG Cymru ar staff asiantaeth
Chwe cham tuag at graffu gwell yng Nghymru
Darllenwch ein chwe thema er mwyn helpu i wneud craffu yn ‘Barod at y Dyfodol’
Cynyddu'r paratoadau at Brexit 'heb gytundeb'
Ond mae'r darlun yn amrywio ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru
Safon bresennol rheoli arian yn “siomedig” mewn gormod o gynghorau tref a chymuned yng Nghymru
Yr Archwilydd Cyffredinol yn galw am weithredu brys wrth i’r swm o arian y mae cynghorau lleol yn ei reoli barhau i gynyddu
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Maw

Mae'r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal digwyddiad mewn partneriaeth ag Arolygu...

Maw

Nod y gweminar rhyngweithiol hwn yw arfogi aelodau’r bwrdd ac aelodau...

Mai

Cyfle i wasanaethau cyhoeddus Cymru ddysgu am ddatblygiadau diweddar mewn...

Newyddion eraill