Loteri cod post ar gyfer ‘drws blaen’ newydd i wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion
Er bod canolbwyntio ar wasanaethau ataliol yn helpu i leihau’r galw
Nid yw’r Gronfa Gofal Integredig yn gwireddu ei holl botensial hyd yma
Mae angen gwell tystiolaeth o'r ffordd y mae’r gronfa’n gwella canlyniadau defnyddwyr gwasanaethau
Adroddiad Cydraddoldeb 2018-19
Eisiau gwybod am ein hymrwymiadau i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth yr holl bobl?
Ein Rhaglen Waith 2019-20
Cymerwch gip ar ein rhaglen waith am y flwyddyn nesaf.
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Medi

Bydd y seminar hon yn edrych ar yr hyn y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ei...

Hyd

Gwasgwch ‘cael tocynnau’ i gofrestru eich diddordeb am y digwyddiad. Bydd...

Chwef

Gwasgwch ‘cael tocynnau’ i gofrestru eich diddordeb am y digwyddiad. Bydd...

Newyddion eraill