Nid yw’r Gronfa Gofal Integredig yn gwireddu ei holl botensial hyd yma
Mae angen gwell tystiolaeth o'r ffordd y mae’r gronfa’n gwella canlyniadau defnyddwyr gwasanaethau
Ymunwch â’n tîm Adnoddau Dynol
Ydych chi'n chwilio am gyfle newydd mewn adnoddau dynol?
Ein Rhaglen Waith 2019-20
Cymerwch gip ar ein rhaglen waith am y flwyddyn nesaf.
Diweddariad i’n Strategaeth Pobl
Canfuwch sut fath o gyflogwr yr ydym ni
Pedwar bwrdd iechyd yng Nghymru'n gorwario eto
Mae ein offeryn data newydd yn dangos tueddiadau ariannol dros amser
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Medi

Bydd y seminar hon yn edrych ar yr hyn y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ei...

Hyd

Gwasgwch ‘cael tocynnau’ i gofrestru eich diddordeb am y digwyddiad. Bydd...

Rhag

Gwasgwch ‘cael tocynnau’ i gofrestru eich diddordeb am y digwyddiad. Bydd...

Newyddion eraill