Cyhoeddiad diweddaraf

 • Offeryn Data Cyllid GIG Cymru – hyd at Mawrth 2020

  Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

 • Sicrhau Gwerth am Arian Grantiau Datblygu Gwledig

  Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol sy'n edrych ar a yw grantiau a ddyfarnwyd gan raglen datblygu gwledig Llywodraeth Cymru heb gystadleuaeth wedi...

 • Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2019-20

  Ein datganiadau ariannol ar gyfer 2019-20 ac adolygiad o’n gwaith a pherfformiad dros y deuddeg mis diwethaf.

 • Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

  Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau...

Digwyddiadau i ddod

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd