Ymgynghoriadau

Gael gwybodaeth am ein hymgynghoriadau cyfredol a blaenorol.

Ymgynghoriad ar Raddfeydd Ffioedd 2020-2021

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd barnau a sylwadau ar ein cynigion ar gyfer cyfraddau ffioedd ac agweddau eraill ar drefniadau’r ffi statudol ar gyfer gwaith archwilio.

Mae deddfwriaeth yn gofyn am raddfeydd ffioedd ar gyfer cyrff llywodraeth leol a’r Fenter Twyll Genedlaethol, ond nid oes eu hangen ar gyfer unrhyw sector arall.

Ar ôl yr ymgynghoriad, byddwn yn cyflwyno Cynllun Ffioedd 2020-21 gyda’r Ffioedd a Amcangyfrifir ar gyfer 2020-21, i’w hystyried gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol yr hydref hwn.

Sut i ymateb

Atebwch drwy e-bostio post@archwilio.cymru erbyn 13 Medi 2019.

Fel arall, anfonwch eich ymateb atom yn ysgrifenedig drwy’r post gan ddefnyddio’r manylion isod:

Ymgynghoriad ar raddfeydd ffioedd

Swyddfa Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ