Publications

 • Report cover image
  Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru

  Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar reolaeth Llywodraeth Cymru o'r Rhaglen Cartrefi Clyd bresennol

 • Report cover image
  Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru
  Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar reolaeth Llywodraeth Cymru o'r Rhaglen Cartrefi Clyd bresennol
 • Delwedd clawr blaen Cyngor Sir Gaerfyrddin – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Cyngor Sir Gaerfyrddin – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan fod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio…
 • Delwedd clawr blaen Cyngor Caerdydd – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Cyngor Caerdydd – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio…
 • Delwedd clawr Cyngor Sir Ceredigion – Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio
  Cyngor Sir Ceredigion – Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio
  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw'r Gwasanaeth Cynllunio yn cyflawni ei amcanion yn effeithiol ac yn gynaliadwy ac yn cyfrannu at gyflawni'r blaenoriaethau yn…
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio…
 • Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan fod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio…
 • Delwedd clawr blaen Cyngor Sir Fynwy – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
  Cyngor Sir Fynwy – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Sir Fynwy yn 2020.
 • Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
  Dyma ein crynodeb archwilio yn 2020 ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.
 • Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Adroddiad Cydnerthedd Corfforaethol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Adroddiad Cydnerthedd Corfforaethol
  Ar gyfer 2020-21 fe wnaethom adolygu pob awdurdod tân ac achub yng Nghymru i ddarparu sicrwydd ynghylch pa mor dda y mae pob awdurdod yn mynd i’r afael â’r heriau ariannol ac…
 • Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Adroddiad Cydnerthedd Corfforaethol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Adroddiad Cydnerthedd Corfforaethol
  Ar gyfer 2020-21 gwnaethom gynnal yr adolygiad ym mhob awdurdod tân ac achub yng Nghymru er mwyn rhoi sicrwydd ynghylch pa mor dda y mae pob Awdurdod yn mynd i’r afael â’r…

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.