Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

  Local Reports
  Health
  Governance, Health and social care
 • Report cover showing Audit Wales logo
  Deddfu gwell: yr her o roi deddfwriaeth ar waith

  Mae ein darn ystyriaeth ddiweddaraf yn ystyried rhai o'r heriau er mwyn gweithredu

  Public Interest Report
  Local Government
  Governance
 • 10 Cyfle i Ailosod ac Ailgychwyn System Gofal wedi’i Gynllunio y GIG

  Fe wnaeth ein hadroddiad ddarganfod bod llawer o gleifion yn dal i wynebu amseroedd aros hir ond mae yna nawr gyfle unigryw i greu system gofal...

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Cracio’r Cod – Rheoli Codio Clinigol Ledled Cymru

  Mae Codio Clinigol yn dal i beidio â chael y proffil y mae ei angen arno yn GIG Cymru.

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2020 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Gwnaed...

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Fel...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Adnewyddu Ysbyty Glan Clwyd

  Mae ein hadroddiad yn nodi'r ffactorau allweddol sy'n cyfrannu at y cynnydd sylweddol yng nghostau’r prosiect hwn.

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot - Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o ‘Byddwn yn cyflwyno rhaglenni adfywio strategol’

  Gwnaethom archwilio i ba raddau y mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni ei raglenni adfywio strategol...

  Local Reports
  Local Government
  Wellbeing of future generations
 • Adroddiad Iaith Gymraeg 2019-20

  Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol iaith Gymraeg

  Annual Reports
  Audit Wales, People
 • Cyngor Sir Gaerfyrddin – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.

  Local Reports
  Local Government
  Finance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.