Publications

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Asesiad Gwella 2015-16: Adolygiad o Ddull Strategol y Cyngor o Reoli Asedau : clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Asesiad Gwella 2015-16: Adolygiad o Ddull Strategol y Cyngor o Reoli Asedau

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein hadolygiad o ddull strategol y Cyngor o reoli asedau.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Asesiad Gwella 2015-16: Adolygiad o Ddull Strategol y Cyngor o Reoli Asedau : clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Asesiad Gwella 2015-16: Adolygiad o Ddull Strategol y Cyngor o Reoli Asedau
  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein hadolygiad o ddull strategol y Cyngor o reoli asedau.
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Twristiaeth Gynaliadwy: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Twristiaeth Gynaliadwy
  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A yw’r Awdurdod yn gwneud popeth y gall i reoli twristiaeth gynaliadwy’n effeithiol yn y Parc Cenedlaethol?
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021
  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’m gwaith archwilio yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe  a wnaed i gyflawni ein cyfrifoldebau dan Ddeddf Archwilio…
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021
  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’n gwaith archwilio yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys a wnaed i gyflawni ein cyfrifoldebau dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (…
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig cam dau yr Archwilydd Cyffredinol yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol:
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig cam dau yr Archwilydd Cyffredinol yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys.
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig cam dau yr Archwilydd Cyffredinol yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021
  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’n gwaith archwilio yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) a wnaed i gyflawni ein cyfrifoldebau dan…
 • Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Lleihau Allyriadau Carbon: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Lleihau Allyriadau Carbon
  Fe gynhaliom ni’r adolygiad yn ystod y cyfnod rhwng mis Tachwedd 2021 a mis Ionawr 2022. Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Awdurdod yn gwneud cynnydd da…
 • Delwedd clawr blaen Cynghorau Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, Comisiynydd Troseddau a Phrif Gwnstabl Heddlu Gwent: Adolygiad Dilynol o'r Gwasanaeth Adnoddau a Rennir
  Cynghorau Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a Phrif Gwnstabl Heddlu Gwent: Adolygiad Dilynol o'r Gwasanaeth Adnoddau a Rennir
  Ceisiodd yr adolygiad ddeall: A yw’r cydweithrediad gwasanaeth adnoddau a rennir (SRS) yn cyflawni'n effeithiol yn awr a pha amodau y gellid eu cryfhau fel ei fod mewn…

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.