Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre - Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre....

  Annual Reports
  Health
  Governance, Health and social care, People
 • Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2018-20

  Mae deilliannau’r Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru wedi cynyddu £2.7 miliwn i £8 miliwn yn ymarfer 2018-20.

  National Reports
  Central Government
  Finance
 • Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol o ganlyniad i'r Pandemig COVID-19

  Yr oedd rhai cynghorau mewn sefyllfa well na’i gilydd i ymdrin ag effaith ariannol sylweddol y pandemig

  National Reports
  Local Government
  COVID-19, Finance
 • Masnacheiddio mewn Llywodraeth Leol

  Mae angen y diwylliant, sgiliau a systemau cywir ar gynghorau er mwyn datgloi buddion masnacheiddio a lliniaru'r risgiau cysylltiedig

  National Reports
  Local Government
  COVID-19, Finance
 • Cyngor Sir Ddinbych – Pwysau ar Gyllideb a Chostau Gwasanaethau Cymdeithasol

  Gwnaeth yr adolygiad hwn graffu ar bwysau ar gyllideb a chostau gwasanaethau cymdeithasol yn y Cyngor o ran gofal i oedolion mewn cartrefi preswyl...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care, Services
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Pwysau ar Gyllideb a Chostau Gwasanaethau Cymdeithasol

  Gwnaeth yr adolygiad hwn graffu ar bwysau ar gyllideb a chostau gwasanaethau cymdeithasol yn y Cyngor o ran gofal i oedolion mewn cartrefi preswyl...

  Local Reports
  Local Government
  Governance, Health and social care, Services
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru...

  Local Reports
  Health
  Governance, Health and social care
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - Adolygiad o’r Gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol y Cyngor yn diwallu anghenion y Cyngor yn...

  Local Reports
  Local Government
  Governance, Services
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Fe...

  Annual Reports
  Health
  Governance, Health and social care, Services
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

  Local Reports
  Health
  Governance, Health and social care

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.