News & Blogs

Llun o fag gwaith
Rydym am gyflogi Swyddog Dadansoddi Data i ymuno â'n tîm.
Rydym yn chwilio am unig
 • Llun o fag gwaith
  Rydym am gyflogi Swyddog Dadansoddi Data i ymuno â'n tîm.
  Rydym yn chwilio am unig
 • Pedwar o bobl yn garddio yn y gymuned
  Mae awdurdodau lleol yn ei chael hi’n anodd grymuso pobl a chymunedau i fod yn fwy hunanddibynnol ac yn llai dibynnol ar wasanaethau
  Dros y blynyddoedd diwethaf mae llywodraeth leol yng Nghymru wedi wynebu pwysau sylweddol, gan ymdrin ag un argyfwng ar ôl y llall, ond gyda llai o adnoddau ar gael yn awr mae arnynt angen i gymunedau a phobl wneud mwy drostynt hwy eu hunain
 • table and people
  Croesawu cadeirydd newydd i Swyddfa Archwilio Cymru
  Rydym yn falch iawn o groesawu Dr Kathryn Chamberlain fel Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.
 • Llun o fag gwaith
  Rydym am gyflogi Archwilwyr Arweiniol (Cyfrifon) i ymuno â'n tîm.
  Ydych chi ar hyn o bryd yn gweithio mewn tîm cyllid ond yn chwilio am her newydd neu'n gweithio o fewn archwilio ond hoffech gael
 • Mae yna heriau a chyfleoedd unigryw i ddatblygu fel Uwch Archwilydd
  Mae yna heriau a chyfleoedd unigryw i ddatblygu fel Uwch Archwilydd
  Ar ôl cymhwyso cefais fy nyrchafu i Uwch…
 • Newid cyfeiriad
  Newid cyfeiriad
 • Nid oes dau ddiwrnod fyth yr un fath yn gweithio fel Uwch Archwilydd
  Nid oes dau ddiwrnod fyth yr un fath yn gweithio fel Uwch Archwilydd
  Roeddwn yn awyddus i barhau â'm taith gydag…
 • Storm berffaith – yr argyfwng costau byw a cham-drin domestig
  Storm berffaith – yr argyfwng costau byw a cham-drin domestig
  Y dyddiau hyn, mae'n ymddangos fel bod yn rhaid i…