News & Blogs

safle gwaith gyda dau berson mewn siacedi lachar a pheiriant turio
Heriau i ddod o ran gwario gweddill arian yr UE erbyn diwedd 2023
Mae holl gyllid Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a Rhaglen Datblygu Gwledig yr UE wedi ei ymrwymo i brosiectau, ond mae £504 miliwn yn dal ar gael i’w wario
 • safle gwaith gyda dau berson mewn siacedi lachar a pheiriant turio
  Heriau i ddod o ran gwario gweddill arian yr UE erbyn diwedd 2023
  Mae holl gyllid Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a Rhaglen Datblygu Gwledig yr UE wedi ei ymrwymo i brosiectau, ond mae £504 miliwn yn dal ar gael i’w wario
 • graffeg efo testun - Ein rhaglen waith ar gyfer 2023-26. Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb, ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur, cydnerthedd gwasanaeth a mynediad a gwasanaethau cyhoeddus a reolir yn dda
  Blaenraglen waith
  Mae'r flaenraglen hon o waith archwilio perfformiad yn cael ei siapio gan
 • Eicon swigen lleferydd gyda'r geiriau Good Practice Exchange
  Podlediad: Tlodi a Chydnerthedd Cymunedol
  Mae ein podlediad diweddaraf yn dilyn ein hadroddiadau a'n digwyddiadau diweddar ar dlodi, mentrau cymdeithasol, a chydnerthedd cymunedol.
 • car under flood water
  Rydym wedi cael sylw yng nghylchgrawn Association for Public Service Excellence
  Rydym yn falch iawn o fod wedi cael sylw yng nghylchgrawn y Gymdeithas Rhagoriaeth Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE).
 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
 • Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol
  Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol
  Ar ôl cwblhau gradd mewn Plismona eisoes, doeddw
 • Dwi wedi mwynhau'r amrywiaeth o waith a ddyrannwyd i mi
  Dwi wedi mwynhau'r amrywiaeth o waith a ddyrannwyd i mi
  Dechreuais fy mhrentisiaeth yn haf 2021, gan…