News & Blogs

image of report and magnifying glass
Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi adroddiad ar daliad i gyn-Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru
Wedi iddo roi barn amodol ar Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad yn ymwneud â thaliad i gyn-Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru pan derfynwyd ei chyflogaeth ym mis Hydref 2021.
 • image of report and magnifying glass
  Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi adroddiad ar daliad i gyn-Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru
  Wedi iddo roi barn amodol ar Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad yn ymwneud â thaliad i gyn-Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru pan derfynwyd ei chyflogaeth ym mis Hydref 2021.
 • pobl yn cymdeithasu ac yn chwerthin
  Hwyluso Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb i fod yn fwy nag ymarfer blwch ticio
  Newid mewn diwylliant a meddylfryd sydd ei angen i roi materion cydraddoldeb wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau
 • Eicon o fwrdd clip
  Diweddariad ar raglen waith yr Archwilydd Cyffredinol
  Yn gynharach eleni fe wnaethom lansio ymgynghoriad ar raglen waith yr Archwilydd Cyffredinol.
 • Gwraig yn eistedd wrth ddesg mewn cyfarfod
  Angen strategaeth gweithlu hirdymor i reoli pwysau staffio Llywodraeth Cymru a sicrhau gwydnwch
  Mae mesurau tymor byr wedi helpu i reoli Brexit a phandemig COVID-19, ond mae prinder staff wedi oedi rhai prosiectau a rhaglenni.
 • Nofio yn erbyn y llif
  Nofio yn erbyn y llif
  Pyllau nofio a'r argyfwng ynni
 • Costau Byw a Rhoi’r Fidog i gadw
  Costau Byw a Rhoi’r Fidog i gadw
  Rydym yn edrych ar effaith yr argyfwng costau byw…
 • Mesur llwyddiant y Cwricwlwm newydd i Gymru
  Mesur llwyddiant y Cwricwlwm newydd i Gymru
 • Mae pethau'n poethi i fynd i'r afael â newid hinsawdd
  Mae pethau'n poethi i fynd i'r afael â newid hinsawdd