News & Blogs

Image of a clock
Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan
Mae'n bleser gan Archwilio Cymru gyhoeddi bod eu ceisiadau ar gyfer rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan bellach ar agor.
 • Image of a clock
  Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan
  Mae'n bleser gan Archwilio Cymru gyhoeddi bod eu ceisiadau ar gyfer rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan bellach ar agor.
 • Image of four people
  Profodd pandemig Covid-19 werth llywodraeth leol o ran amddiffyn pobl a chymunedau.
  Roedd pwysau ariannol wedi arwain at gynghorau'n lleihau gwariant a thorri gwasanaethau, ond mae'r pandemig wedi dangos bod gwasanaethau llywodraeth leol yn hanfodol i gadw pobl yn ddiogel ac yn iach.
 • lluniau o Gyfarpar Diogelu Personol
  Fe ymatebodd Llywodraeth Cymru a Chydwasanaethau’r GIG yn dda dan amgylchiadau anodd i gaffael Cyfarpar Diogelu Personol
  Trwy gydweithio, fe wnaeth Cydwasanaethau’r GIG a gwasanaethau cyhoeddus eraill oresgyn heriau cynnar i ddarparu’r Cyfarpar Diogelu Personol a oedd yn ofynnol ar gyfer cyrff iechyd a gofal heb redeg allan o stoc ar lefel genedlaethol.
 • Audit Wales logo
  A hoffech weithio yn Archwilio Cymru?
  Rydym yn chwilio am Bartner Caffael ac Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.
 • Sut mae COVID-19 wedi cael effaith anghyfartal ar ein gweithlu benywaidd
  Sut mae COVID-19 wedi cael effaith anghyfartal ar ein gweithlu benywaidd
  I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched, rydym ni’n…
 • Y darlun mawr: Defnyddio tueddiadau ariannu i ddeall yr ymateb i COVID-19
  Y darlun mawr: Defnyddio tueddiadau ariannu i ddeall yr ymateb i COVID-19
 • Prentisiaethau: pam nad Prifysgol yw eich unig ddewis
  Prentisiaethau: pam nad Prifysgol yw eich unig ddewis
  Dysgwch fwy am ddod yn brentis yn Archwilio Cymru…
 • Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn
  Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn
  Mae ein hadroddiad -