Events

 • Dyfodol Diamod 2023
  Siapiau triongl porffor, pinc a glas
  Ydych chi eisiau clywed sut y gallem oresgyn yr heriau hyn?
  Date
  12 Rhagfyr 2023
  Start Time
  09:00
  End Time:
  16:00
 • Teithio Llesol
  grey background with orange and pale grey speech bubbles with person at centre
  Bydd y digwyddiad hwn yn rhannu enghreifftiau o ddulliau arloesol o deithio llesol ledled Cymru a thu hwnt.
  Date
  19 Mawrth 2024
  Start Time
  10:00
  End Time:
  12:00
 • Comisiynu a Rheoli Contractau
  Grey background with orange and pale grey speech bubbles with a cog
  Pe bai gennych ddiddordeb mewn derbyn rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn, cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein.
  Date
  23 Ionawr 2024
  Start Time
  10:00
  End Time:
  12:00
 • Paned a Sgwrs - CEIC
  Llun yn dangos dwy ddynes yn mwynhau sgwrs dros baned ac yn edrych ar ffôn symudol.
  Ydych chi'n ymwybodol o'r Economi Gylchol, ond eisiau dysgu mwy?
  Date
  09 Tachwedd 2023
  Start Time
  12:00
  End Time:
  13:00
 • Cydweithio er mwyn gwella llesiant
  speech bubbles, people talking
  Mae gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru'n parhau i wynebu heriau sylweddol, a bydd hyn yn parhau yn y dyfodol rhagweladwy.
  Date
  24 Hydref 2023
  Start Time
  09:00
  End Time:
  16:30
 • O'r Strategaeth i Fodolaeth: Sut mae'r digidol yn gwneud gwahaniaeth i fywyd bob dydd - Cyffordd Llandudno
  grey background with orange and pale grey speech bubbles with person at centre
  Os nad ydi’r byd digidol i chi, yna mae angen i chi ddod i’r digwyddiad yma.
  Date
  27 Medi 2023
  Start Time
  10:00
  End Time:
  14:00
 • O'r Strategaeth i Fodolaeth: Sut mae'r digidol yn gwneud gwahaniaeth i fywyd bob dydd - Caerdydd
  grey background with orange and pale grey speech bubbles with person at centre
  Os nad ydi’r byd digidol i chi, yna mae angen i chi ddod i’r digwyddiad yma.
  Date
  05 Hydref 2023
  Start Time
  10:00
  End Time:
  14:00
 • Hygrededd yn y sector cyhoeddus
  grey background with orange and pale grey speech bubbles with person at centre
  Dolen ar gyfer cofrestru ar gyfer y gweminar [agor mewn ffenest newyd
  Date
  05 Rhagfyr 2023
  Start Time
  10:00
  End Time:
  12:00
 • Clone of Sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn rheoli costau ynni uwch
  Grey and orange speech bubbles with a pound sign
  Manylion pellach ar gael yn fuan.  Ble a phryd  11 Hydref 2023 10:00 - 12:00  Zoom 
  Date
  24 Medi 2023
  Start Time
  16:00
  End Time:
  16:30
 • Gyda'n gilydd gallwn – creu'r amodau i rymuso ein cymunedau i ffynnu
  Llun yn cynrychioli cymuned
  Bydd y digwyddiad dysgu ar y cyd hwn yn dod â phobl ynghyd o bob rhan o wasanaethau cyhoedd
  Date
  20 Mehefin 2023
  Start Time
  11:00
  End Time:
  13:00
 • Paned a Sgwrs - Robyn Lovelock
  Dyn a dynes yn mwynhau paned o flaen wal wen a ger planhigyn gwyn. Rhyw fath o gactws neu succulent. Ymddengys eu bod yng nghanol sgwrs, a dyna yw pwrpas y digwydd sydd yn cael ei hyrwyddo yma. Mae'r geiriau Paned a Sgwrs yn ymddangos hefyd ar dop y llun mewn llwyd a gwyn, sef lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru
  Ydych chi yn gyfrifol am gomisiynu adeiladau neu isadeiledd? Neu â diddordeb dysgu mwy am sut mae prosiectau o’r fath yn digwydd?
  Date
  25 Mai 2023
  Start Time
  13:00
  End Time:
  14:00
 • Paned a Sgwrs - Gemma Lelliott
  Llun yn cyfleu paned a sgwrs - dwy ddynaes yn mwynhau sgars ac yn rhannu moment dros ffôn symudol
  Gemma Lelliott yw Cyfarwyddwr Cymru ar gyfer y Gymdeithas Trafnidiaeth Gymunedol ac mae'n gweithio i gefnogi Cymdeithasau Teithio Cymun
  Date
  26 Ebrill 2023
  Start Time
  13:00
  End Time:
  14:00
 • Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu - Y Gogledd
  Geiriad teitl y digwyddiad, gyda Y Ddraig Goch, ond yn lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru - wedi cropio i ganolbwyntio ar y pen a'r gwddf a'r grafanc flaen sydd wedi ei chodi.
  Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu
  Date
  23 Mai 2023
  Start Time
  10:00
  End Time:
  14:00
 • Sgwrs a Paned - Scott Tandy
  darlun stoc yn dangos sgwrs arlein gyda dau swigen sgwrs ac un yn cynnwys gliniadur
  Rhan greiddiol o waith Cyfnewidfa Arfer Da Archwilio Cymru ydi dod â phobl at ei gilydd a hwyluso trawsbeilliad syniadau.
  Date
  15 Mawrth 2023
  Start Time
  12:00
  End Time:
  13:00
 • Sgyrsiau Traws-Iwerydd - Theori Newid ar Fector gyda Dave Snowden
  stock image representing online conversation with two speech bubbles and a laptop
  Gan ddilyn ein sesiwn ddiwethaf, a gan barhau gyda'r them o fesur mewn byd cymhlyg, bydd ein sesiwn nesaf yn trafod Theori Newid ar Fec
  Date
  15 Chwefror 2023
  Start Time
  14:00
  End Time:
  15:30

Rydym yn cynnal amryw o ddigwyddiadau arfer da yn flynyddol. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn seminarau/gweminarau dysgu ar y cyd.

Mae'r gweithdai yma yn dwyn ynghyd unigolion o ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru i rannu syniadau ar arferion da a materion penodol.

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer digwyddiad rydym wedi'i drefnu, byddwn yn casglu gwybodaeth benodol amdanoch chi mel mynychydd, hwylusydd neu gyfrannydd. Mae mwy o wybodaeth yn ein polisi preifatrwydd.

Adnoddau Arfer Da

Ewch i'r adran arfer da i weld ein holl adnoddau o'n digwyddiadau dysgu ar y cyd.