Arfer Da

visual image to describe poverty - a plate with no food, a piggy bank and digital tools
Mynd i’r Afael â Thlodi yng Nghymru: ymateb i'r her

Mae tlodi yn amlddimensiwn, yn gymhleth, yn tyfu ac yn effeithio ar fwy o bobl yng Nghymru.

Cyn yr argyfwng costau byw presennol…

 • Sleid ddwyieithog yn dangos teitl y digwyddiad, y dyddiad a phlaned yn toddi ar sgrin gliniadur.
  Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru

  Recordiad ac adnoddau o ddigwyddiad arlein Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru a gynhaliwyd ar Fai 16 2022. 

 • Speech bubbles
  Darpariaeth Taliadau Uniongyrchol

  Recordiad ac adnoddau o ddigwyddiad arlein Darpariaeth Taliadau Uniongyrchol a gynhaliwyd ar Ebrill 6ed 2022.

 • Speech bubbles
  Safbwyntiau Covid: Cyfathrebu ac Ymgysylltu

  Sgwr wedi ei recordio am Ymgysylltu a Chyfathrebu yn ystod pandemig covid gyda siaradwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

  Y siaradwyr yw: Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient Experience), Mandy Davies (Assistant Director of Nursing & Quality Improvement), Yvonne Burson (Assistant Director of Communications), Rebecca Griffiths (Head of Engagement) 

Yn dangos @diwedd yr @holl Adnoddau
 • visual image to describe poverty - a plate with no food, a piggy bank and digital tools
  Mynd i’r Afael â Thlodi yng Nghymru: ymateb i'r her
  Mae tlodi yn amlddimensiwn, yn gymhleth, yn tyfu ac yn effeithio ar fwy o bobl yng Nghymru. Cyn yr argyfwng costau byw presennol hyd yn…
 • Sleid ddwyieithog yn dangos teitl y digwyddiad, y dyddiad a phlaned yn toddi ar sgrin gliniadur.
  Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru
  Recordiad ac adnoddau o ddigwyddiad arlein Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru a gynhaliwyd ar Fai 16 2022. 
 • Speech bubbles
  Darpariaeth Taliadau Uniongyrchol
  Recordiad ac adnoddau o ddigwyddiad arlein Darpariaeth Taliadau Uniongyrchol a gynhaliwyd ar Ebrill 6ed 2022.
 • Speech bubbles
  Safbwyntiau Covid: Cyfathrebu ac Ymgysylltu
  Sgwr wedi ei recordio am Ymgysylltu a Chyfathrebu yn ystod pandemig covid gyda siaradwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Y siaradwyr…
 • Speech bubbles
  Safbwyntiau Covid : Cynghorydd Andrew Morgan, Rhondda Cynon Tâf
  Sgwrs wedi ei recordio gyda'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Tâf.
 • Testun y graffeg y dweud: Closio a Chamu ymlaen, sgwrs gyda Eifion Evans o Gyngor Sir Ceredigion, hefo llun o feirws.
  Safbwyntiau Covid: Closio a Chamu Ymlaen
  Sgwrs wedi ei recordio gyda Eifion Evans, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion. Trafodir sut mae'r cyngor wedi ymateb ac addasu i'r…
 • germ icon
  Cyfathrebu ac ymgysylltu
 • germ icon
  Effaith COVID-19 ar y gweithlu
 • germ icon
  Strategaeth Dynamig
 • germ icon
  Llywodraethu Argyfwng
 • germ icon
  Rôl cymunedau yn ystod pandemig COVID-19
 • Speech bubbles
  Adfywio Canol Trefi - Gweminar i Aelodau Etholedig
 • Darlun yn cyfleu Cydraddoldeb trwy ddangos tri ffigur heb wahaniaeth tu hwnt i liwiau corfforaethol Archwilio Cymru (llwyd ac oren) yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd.
  Sut Mae Byrddau yn Deall Cydraddoldeb
  Recordiad o ddigwyddiad arlein Sut Mae Byrddau yn Deall Cydraddoldeb a gynhaliwyd ar 4/11/21.
 • Darlun yn cyfleu cydnerthedd gyda saeth yn pwyso ar gyfres o linellau sydd yn plygu ond ddim yn torri.
  Llammu Ymlaen: Defnyddio profiadau uniongyrchol i adeiladu dyfodol mwy cydnerth
  Recordiad digwyddiad Llamu Ymlaen a gynhaliwyd ar 9fed Rhagryf 2021. Wedi eu cynnwys hefyd mae'r sleidiau a ddefnyddwyd gan y cyflwynwyr yn…
 • Speech bubbles
  Dyfodol Gwaith: Rhannu profiadau o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Darlun yn dangos tref Gymreig 'stylised'. Mae'n cynnwys tai, busnesau a thrafnidiaeth ar ffurf beics a bysus yn ogystal a chyfeiriadau at goed a mynyddoedd a chefn gwlad.
  Rhan 2 - Eich Tref, Eich Dyfodol
  Recordiad o'r digwyddiad arlein Rhan 2 - Eich tref, Eich Dyfodol a gynhaliwyd ar Fedir' 2il 2021. Wedi eu cynnwys hefyd mae'r sleidiau a…
 • Digital
  Eich Tref, Eich Dyfodol - Digwyddiad Adfywio Canol Trefi
  Recordiadau o'r cyflwyniadau o'r digwyddiad arlein a gynhaliwyd ar Fai 2fed 2021, yn ogystal a'r sleidiau a dolenni defnyddiol.
 • Strategaeth Ddynamig
  Strategaeth Ddynamig
  Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym i gyd wedi gweld llawer iawn o newid ac ansicrwydd. Bu'n rhaid i arweinwyr o bob rhan o wasanaethau…
 • governance
  Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol
  Ym mis Ionawr 2020, ymgynghorwyd ar y newidiadau arfaethedig i'r trefniadau archwilio ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Gwnaed y cynigion…
 • digital
  Seiber-gadernid yng Nghymru
  Mae'r byd modern yn dibynnu fwyfwy ar dechnoleg ddigidol. Mae faint o ddata sy'n cael ei storio gan gyrff cyhoeddus yn tyfu, ac yn gynyddol…

Blogiau Arfer Da

Fe wnawn hyn drwy gynnal digwyddiadau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodlediadau.

Maent yn galluogi mynychwyr i rannu a dysgu o'i gilydd:

 • ar y dydd
 • arlein dros gyfryngau cymdeithasol
 • trwy parhau â thrafodaethau ar ôl y digwyddiad, a
 • trwy gael mynediad at ein allbynnau o'r digwyddiad a chanllawiau.

Mae ein rhaglen o ddysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar faterion sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r pynciau yma yn cyd-fynd â nifer o'n hastudiaethau ac yn cyfrannu at amcanion strategol ein sefydliad. 

Maent hefyd yn gweithio ar sail dulliau gweithio a nodau'r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 [agorir mewn ffenestr newydd].

Rydym yn cydnabod bod sefydliadau mewn camau gwahanol o gynllunio a chyflawni gwasanaethau cyhoeddus. Mae hyn yn ffocws pwysig i'n digwyddiadau. 

Credwn mewn addasu nid mabwysiadu - does dim rhaid ail-ddyfeisio'r olwyn, ond ynyr un modd, nid yw un maint yn addas i bawb. 

Gweld hefyd: Digwyddiadau'r dyfodol