• Golygfa o'r awyr Gwynedd Harlech
  Twyll mewn cyngor cymuned yn amlygu pwysigrwydd dilyn prosesau llywodraethu a rheoli ariannol priodol
 • Eicon adroddiad newydd
  Cymorth busnes COVID-19 yn 2020-21
  Yn dilyn archwiliad yr Archwilydd Cyffredinol ar gyfrifon Gweinidogion Cymru, rydym wedi paratoi memorandwm ychwanegol.
 • Offeryn Data Cyllid GIG Cymru
  Parhau i ymateb COVID-19 ochr yn ochr â'r galw cynyddol am gleifion yn cadw cyllid y GIG yn tyfu wrth i dri bwrdd iechyd dorri dyletswyddau ariannol unwaith eto
 • Person gyda chyfrifiannell a gliniadur.
  Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn amodol ar gyfrifon Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2021-22
 • chwyddwydr yn hofran dros ddarn o bapur oren
  Methiannau llywodraethu a rheolaeth ariannol difrifol wedi’u canfod mewn cyngor tref
 • Graph icon
  Offeryn Data Cynaliadwyedd Ariannol
  Mae ein offeryn data newydd, a gyhoeddwyd heddiw, yn galluogi defnyddwyr i gymharu data ariannol ar gyfer pob cyngor, parc cenedlaethol ac awdurdod
 • Person in a virtual meeting
  Y ffordd i sero net
 • Icon of a laptop
  Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyflwyno ar lywodraethu da yn y sector cyhoeddus yn weminar ICAEW
 • Ysgrifennu ar bapur
  Taflu goleuni ar gyfrifon 2019-20 Llywodraeth Cymru