Newyddion

News pane

Golwg ar lawr ffatri

Cyllid Llywodraeth Cymru i Kancoat Ltd

13 Gorff 2016 - 2:57yp

Mae adolygiad o’r gefnogaeth ariannol sydd wedi’i rhoi gan Lywodraeth Cymru i fusnes sefydlu, Kancoat Ltd, wedi canfod bod gan y cwmni ddyled o bron i  £2.6 miliwn i’w had-dalu i Lywodraeth Cymru am y gefnogaeth ariannol mae wedi’i derbyn. 

Ann-Marie Harkin gyda'i gwobrau

Cyfarwyddwr yn cipio Gwobr Arwain Cymru

16 Meh 2016 - 3:41yp

Mae Ann-Marie Harkin wedi ennill un o Wobrau Arwain Cymru. Yn ôl y beirniaid, mae’r wobr yn adlewyrchiad o’i ‘gweledigaeth glir’ a’i gwaith o ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr cyllid proffesiynol yn y sector cyhoeddus.

Blwyddyn drawiadol i archwilio cyhoeddus yng Nghymru

13 Meh 2016 - 5:01yp

Cyflawnodd Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru bron yr holl restr waith a osodwyd yn eu Cynllun Blynyddol ar gyfer 2015-16. 

Yr Archwilydd Cyffredinol yn ymgynghori ynghylch dull archwilio newydd

7 Ebr 2016 - 3:41yp

Mae Archwilydd Cyffredinol yn ymgynghori â chyrff cyhoeddus yng Nghymru ynghylch newidiadau i'w ddull o archwilio.

Yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn gosod eu Cynllun ar gyfer y flwyddyn i ddod

1 Ebr 2016 - 12:01yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi eu Cynllun Blynyddol ar gyfer 2016-17, sy’n nodi sut y byddent yn cyflawni’r cynllun a’i amcanion. 

Mae angen gwelliant pellach ar lywodraethu a rheolaeth ariannol cynghorau cymuned a thref

16 Maw 2016 - 4:23yp

Er bod amseroldeb paratoi cyfrifon wedi gwella mae nifer yr achosion o farn archwilio amodol wedi cynyddu ac mae methiannau o ran llywodraethu ariannol yn parhau'n rhy uchel. 

Mae yna lawer o theatrau llawdriniaethau yng Nghymru heb gael eu defnyddio’n effeithlon

9 Maw 2016 - 12:00yp

Mae'r sylw i ddiogelwch wedi gwella ond mae angen i GIG Cymru sicrhau gwell gwerth am arian o theatrau llawdriniaethau.

Gweledigaeth Cyngor Wrecsam yn cyflenwi canlyniadau gwell i’w ddinasyddion

29 Chwef 2016 - 9:21yb

Ond efallai bod rhai trefniadau wedi dyddio yn cyfyngu ar gyflymder y cynnydd medd yr Archwilydd Cyffredinol  

Adolygiad o gyllid addysg bellach ar waith

26 Chwef 2016 - 2:27yp

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dechrau adolygiad o’r modd y mae Llywodraeth Cymru yn arolygu cyllid addysg bellach.

Cyngor Dinas Caerdydd - Gwaith Dilynol ar yr Asesiad Corfforaethol

26 Chwef 2016 - 12:01yb

Mae Cyngor Caerdydd wedi gosod trefniadau gwell yn eu lle ar gyfer ymdrin â phroblemau hirsefydlog, ond mae adroddiad wedi canfod bod y Cyngor wedi cyrraedd pwynt allweddol os yw am gyflawni'r newidiadau sy'n ofynnol i sicrhau gwelliant.

 

Tudalennau