Newyddion

News pane

Cyfoeth Naturiol Cymru mewn sefyllfa gref i gyflawni’r buddiannau a fwriadwyd

3 Chwef 2016 - 3:04yp

Ond mae’n wynebu heriau sylweddol wrth iddo ymateb i bwysau cyllido ac ymgymryd â chyfrifoldebau newydd

Ymgymerodd Llywodraeth Cymru â phroses sicrhau diwydrwydd dyladwy priodol ar gyfer prynu Maes Awyr Caerdydd

27 Ion 2016 - 12:00yp

Er bod y cynnydd yn arafach na'r disgwyl ar adeg y caffaeliad

Cyngor pen-y-bont ar ogwr yn gwneud cynnydd da tuag at sicrhau gwelliant ar gyfer y dyfodol

19 Ion 2016 - 9:42yb

Bydd ymgynghoriad y Cyngor ar flaenoriaethau’r dyfodol yn ei helpu i baratoi ar gyfer yr heriau i ddod, meddai’r Archwilydd Cyffredinol 

Lansio astudiaeth newydd i edrych ar gynhyrchu incwm mewn cynghorau

14 Ion 2016 - 2:01yp

Cyfle i leisio eich barn fel defnyddiwr gwasanaeth neu fusnes bach yn ein harolwg cenedlaethol.

Cyfrifon Llywodraeth Leol 2014-15

13 Ion 2016 - 12:27yp

Cyrff llywodraeth leol yn paratoi datganiadau ariannol amserol ac o ansawdd da ar y cyfan. Serch hyn, roedd nifer cynyddol o ddatganiadau angen addasiadau materol a bu i archwilwyr godi pryderon mewn rhai cyrff ynglŷn ag ansawdd papurau gwaith ategol 

 

 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

24 Rhag 2015 - 10:57yb

Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gan bob un ohonom yma yn Swyddfa Archwilio Cymru

Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus: Beth mae’r adroddiad yn dweud?

17 Rhag 2015 - 11:44yb

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annog gwasanaethau cyhoeddus i newid yn sylweddol os ydynt am ymateb i’r heriau maent yn eu hwynebu nawr ac yn y dyfodol.

Ond sut? Mae ein fideo yn dweud mwy wrthych.

Cynnydd yn cael ei wneud ond newidiadau mewn gwasanaethau cyhoeddus ‘yn rhy araf o hyd’

17 Rhag 2015 - 11:35yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn annog gwasanaethau cyhoeddus i gynyddu graddfa a chyflymdra'r broses drawsnewid.

Cyngor Sir Penfro yn cydnabod ei fod angen strategaeth newydd

7 Rhag 2015 - 4:49yp

A threfniadau gwell i gyflawni ei flaenoriaethau 

Cyflawni â llai - Gwasanaethau Hamdden

3 Rhag 2015 - 9:35yb

Rhai cynghorau'n dal i fod yn rhy araf wrth wireddu cyfleoedd i leihau gwariant ar wasanaethau hamdden 

Tudalennau