Newyddion

News pane

Trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu’n amrywiol ledled Cymru

21 Gorff 2015 - 8:02yb

Mae’n rhaid i rai cynghorau gryfhau sut maent yn cyflawni eu cyfrifoldebau corfforaethol ar gyfer diogelu 

Staff yn barod i gyfarfod â'r cyhoedd yn Sioe Frenhinol Cymru

17 Gorff 2015 - 6:23yp

Bydd staff o bob ran o’n sefydliad tu ôl i’n stondin yn y Sioe Frenhinol o ddydd Llun 20 Gorffennaf tan ddydd Iau 23 Gorffennaf.

Ni all llywodraeth Cymru ddangos gwerth am arian o werthu tir

13 Gorff 2015 - 5:17yp

Gwerthiant diffygiol, llywodraethu gwan a goruchwyliaeth aneffeithiol wedi cael effaith andwyol ar gysyniad buddsoddi arloesol Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

Gwasanaethau orthopedeg yn fwy effeithlon ac amseroedd aros yn fyrrach na degawd yn ôl

25 Meh 2015 - 4:20yp

Ond mae perfformiad yn erbyn targedau amseroedd aros wedi dirywio yn ddiweddar, ac mae angen cynlluniau mwy cynaliadwy i ateb y galw cynyddol am wasanaethau 

Cyngor Abertawe yn gwella mewn amrywiaeth o wasanaethau

24 Meh 2015 - 10:19yb

Mae gweledigaeth glir y Cyngor yn golygu eu bod hefyd yn paratoi ar gyfer heriau dywed yr Archwilydd Cyffredinol. 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2014-15

15 Meh 2015 - 12:29yp

Heddiw rydyn ni wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2014-15. 

Gosodir y sylfeini am wasanaethau gwella ysgolion rhanbarthol yng Nghymru

2 Meh 2015 - 4:02yp

Eto i gyd, er gwaethaf arwyddion o gynnydd, mae rhai gwendidau yn dal i lesteirio'r gwaith o ddatblygu ymhellach.

Cyngor Casnewydd yn dangos gwelliant mewn rhai meysydd allweddol

29 Mai 2015 - 12:12yp

Eto i gyd, mae angen iddo fynd i'r afael â gwendidau yn ei drefniadau llywodraethu

Cyflymu Cymru Yn Gwneud Cynnydd Rhesymol

27 Mai 2015 - 11:19yb

Mae gwaith Llywodraeth Cymru yn caffael a rheoli contract Cyflymu Cymru wedi bod yn effeithiol ar y cyfan yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Lansio parthau Cymraeg newydd ar gyfer ein gwefan

13 Mai 2015 - 11:55yb

Rydyn ni wedi ymuno â nifer o sefydliadau eraill yng Nghymru drwy symud ein gwefan i’r cyfeiriadau gwe newydd .cymru a .wales.

Tudalennau