Newyddion

News pane

Proses Cyngor Caerffili O Brynu Lwfansau Ceir a Gwyliau yn 'Anghyfreithlon'

19 Rhag 2013 - 4:54yp

Archwilydd Penodedig yn cyhoeddi adroddiad er lles y cyhoedd

Gweithdrefnau grantiau blaenorol yn 'anaddas' ar gyfer prosiect Fferm Bysgod Penmon

18 Rhag 2013 - 5:38yp

Mae Llywodraeth Cymru wedi newid ei dull o weithredu grantiau ers hynny, ond nid da lle gellir gwell, meddai'r Archwilydd Cyffredinol

Dywedwch Wrthym: A Yw Eich Cymdogaeth Yn Iach?

12 Rhag 2013 - 12:00yb

Swyddfa Archwilio Cymru yn lansio astudiaeth bwysig o Wasanaethau Iechyd yr Amgylchedd ac yn gofyn am farn y cyhoedd

Cynnydd araf wrth fynd i'r afael â materion diogelwch mewn gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru

11 Rhag 2013 - 12:20yp

Adolygiad dilynol ar y cyd yn darganfod bod arferion yn parhau i beri risgiau i blant a phobl ifanc

Mae angen i ni fuddsoddi mewn craffu er mwyn gwneud y mwyaf o'i effaith, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

4 Rhag 2013 - 12:20yp

Yn siarad yng Nghynhadledd 'Goleuni ar Graffu' yn Stadiwm SWALEC (28 Tachwedd 2013), bu'r Archwilydd Cyffredinol yn amlygu pwysigrwydd buddsoddi mewn craffu cyhoeddus mewn amseroedd o galedi  

Addysg Uwch Cymru mewn sefyllfa ariannol 'gadarn' a'r Polisi Ffioedd Dysgu'n cael ei weithredu'n dda

21 Tach 2013 - 4:13yp

Ond roedd yr arfarniad o opsiynau polisi'n gyfyngedig ac mae'r amcangyfrif o gostau wedi cynyddu, meddai'r Archwilydd Cyffredinol

Archwilydd Cyffredinol yn Ceisio Barn ar Set Fanylach o Egwyddorion Archwilio

14 Tach 2013 - 12:20yp

Corff gwarchod y sector cyhoeddus yn gofyn am adborth gan y cyhoedd yn ogystal â rhanddeiliaid allweddol ar god a datganiad o arfer diwygiedig 

Swyddfa Archwilio Cymru yn Ymuno â'r Comisiwn Elusennau i Gynnal Seminar Arfer Da i Ymddiriedolwyr

5 Tach 2013 - 12:20yp

Caiff y bobl sy'n rhedeg elusennau yng Nghymru eu gwahodd i seminar rhyngweithiol am ddim er mwyn edrych ar ffyrdd o wella systemau llywodraethu, llythrennedd ariannol, prosesau gwneud penderfyniadau, y diwylliant grantiau a recriwtio yn y trydydd sector yng Nghymru.

Apel am farn cleifion ar wasanaethau orthopedig

1 Tach 2013 - 12:20yp

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn annog y cyhoedd i rannu eu profiadau o wasanaethau orthopedig fel rhan o astudiaeth newydd.

Bwrdd newydd Swyddfa Archwilio Cymru yn barod am waith

23 Hyd 2013 - 12:00yb

Mae Bwrdd newydd yn barod i gymryd yr awenau yn Swyddfa Archwilio Cymru heddiw.

Tudalennau