Newyddion

News pane

Dim Gwelliannau mewn meysydd gwasanaeth allweddol yng Nghyngor Caerdydd

1 Medi 2014 - 8:54yb

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn dweud nad yw Cyngor Caerdydd wedi bod yn mynd i'r afael â pherfformiad gwael mewn rhai meysydd gwasanaeth allweddol oherwydd trefniadau arwain a rheoli tameidiog. 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013-14 yr Archwilydd Cyffredinol

16 Gorff 2014 - 1:05yp

Heddiw mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. 

Llywodraeth Cymru ar y trywydd cywir i helpu pobl ifanc 16-18 oed i mewn i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant

9 Gorff 2014 - 4:04yp

Ond nid yw'r cynlluniau yn ddigon clir ar gyfer helpu pobl ifanc 19-24 oed, meddai’r Archwilydd Cyffredinol.

Heriau sylfaenol yn parhau ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ȏl adroddiad ar y cyd ar drefniadau llywodraethu a rheoli

4 Gorff 2014 - 11:39yb

Mae canfyddiadau adolygiad dilynol a edrychodd ar drefniadau llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cael eu cyhoeddi heddiw. 

Archwilydd Cyffredinol yn rhoi amod ar gyfrifon tri o gyrff y GIG yng Nghymru

26 Meh 2014 - 4:18yp

Heddiw mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cymeradwyo’r olaf o'i 10 barn archwilio ar gyfer Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn ariannol 2013-14.

Archwilydd Cyffredinol yn anerch arweinwyr Llywodraeth Leol ynglŷn â'r her o newid yn y ddeng mlynedd nesaf

20 Meh 2014 - 2:29yp

Roedd Archwilydd Cyffredinol Cymru yn anerch cyfranogwyr allweddol mewn Llywodraeth Leol yng Nghymru yn ddiweddar yng nghynhadledd CLlLC yn Llandudno.

Swyddfa Archwilio Cymru yn cefnogi ysgol haf gwasanaethau cyhoeddus

20 Meh 2014 - 2:14yp

Caiff Swyddfa Archwilio Cymru ei chynrychioli’n helaeth yn Ysgol Haf Gwasanaethau Cyhoeddus Academi Cymru gyda’n harweinydd Chris Bolton yn hwyluso a Matthew Mortlock, Stephen Lisle a Sarah Utley yn mynychu'r digwyddiad fel cynrychiolwyr.

Tîm o staff yn barod am Her Tri Chopa Cymru

20 Meh 2014 - 9:31yb

Mae rhai o’n cydweithwyr yn Swyddfa Archwilio Cymru yn barod i gymryd rhan yn Her Tri Chopa Cymru'r penwythnos hwn ar gyfer yr elusen, Changing Faces. 

Y Fenter Twyll Yn Nodi £4 Miliwn O Achosion O Dwyll A Gordaliadau Yng Nghymru

11 Meh 2014 - 12:20yp

Mae'r ymarfer gwrth-dwyll cenedlaethol diweddaraf a gynhelir bob dwy flynedd wedi helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru i nodi gwerth £4 miliwn o achosion o dwyll a thaliadau gwallus, a £229m ledled y DU, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru heddiw.

Swyddfa Archwilio Cymru yn ymgynghori â grwpiau cydraddoldeb cynrychioliadol

4 Meh 2014 - 11:27yb

Digwyddiad ymgynghori yn ceisio ystyried sut y gallwn wella ymgysylltiad â chynrychiolwyr o grwpiau dan anfantais yn ein gwaith archwilio.

Tudalennau