Newyddion

News pane

Lansiwch yrfa sy’n cyfrif

4 Hyd 2019 - 10:48yb

Mae ceisiadau ar gyfer ein rhaglen i raddedigion bellach ar agor

Llai o aelwydydd mewn tlodi tanwydd ond Llywodraeth Cymru yn methu â chyrraedd ei thargedau

3 Hyd 2019 - 12:04yb

Targedau sy’n ymwneud â dileu tlodi tanwydd yn ‘hynod uchelgeisiol’ o ystyried cymhlethdod a diffyg rheolaeth Llywodraeth Cymru ar rai achosion allweddol

Patrymau gwariant cyhoeddus ers datganoli ‘yn ddiddorol ac, o bosibl, yn annisgwyl’

27 Medi 2019 - 12:53yp

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru’n bwrw golwg dros y ffordd y mae gwariant cyhoeddus wedi newid ers datganoli o’i gymharu â rhannau eraill o’r DU

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’ – diweddariad

25 Medi 2019 - 4:20yp

Yr Archwilydd Cyffredinol yn anfon llythyr at Bwyllgor y Cynulliad ar y cynnydd a wnaed gan gyrff cyhoeddus

Angen gwella gwasanaethau i bobl ifanc

19 Medi 2019 - 12:04yb

Adroddiadau’n adnabod diffyg cymorth mewn meysydd allweddol 

Loteri cod post ar gyfer ‘drws blaen’ newydd i wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion

12 Medi 2019 - 12:04yb

Er bod canolbwyntio ar wasanaethau ataliol yn helpu i leihau’r galw

Ymunwch â’n tîm Cyfnewidfa Arfer Da

19 Awst 2019 - 12:00yp

Ydych chi'n chwilio am gyfle newydd?

Nid yw’r Gronfa Gofal Integredig yn gwireddu ei holl botensial hyd yma

18 Gorff 2019 - 12:00yb

Mae angen gwell tystiolaeth o'r ffordd y mae’r gronfa’n gwella canlyniadau defnyddwyr gwasanaethau

Ymunwch â’n tîm Adnoddau Dynol

15 Gorff 2019 - 5:05yp

Ydych chi'n chwilio am gyfle newydd mewn adnoddau dynol?

Diweddariad i’n Strategaeth Pobl

8 Gorff 2019 - 11:40yb

Am wybod sut fath o gyflogwr ydym ni a sut ydym yn edrych ar ôl ein staff?

Tudalennau