Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Adroddiad Cydnerthedd Corfforaethol

Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Adroddiad Cydnerthedd Corfforaethol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Adroddiad Cydnerthedd Corfforaethol
02 Tachwedd 2021

Ar gyfer 2020-21 fe wnaethom adolygu pob awdurdod tân ac achub yng Nghymru i ddarparu sicrwydd ynghylch pa mor dda y mae pob awdurdod yn mynd i’r afael â’r heriau ariannol ac o ran capasiti sy’n wynebu cyrff cyhoeddus.

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi dangos ei gydnerthedd byrdymor, ond mae angen iddo wneud rhai penderfyniadau pwysig i barhau i fod yn gydnerth yn y dyfodol

Pecyn cymorth

We'd like your feedback