Newyddion

News pane

Llai o wariant ar ymgynghorwyr ond amheuaeth ynglyn â gwerth am arian

21 Chwef 2013 - 12:00yb

Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gwario llai ar ymgynghorwyr ond ni allant ddangos gwerth am arian o ran sut y maent yn cynllunio, yn prynu ac yn rheoli gwasanaethau ymgynghori, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol.

 

Contract meddygon ymgynghorol y GIG yn methu â sicrhau'r manteision a fwriadwyd

8 Chwef 2013 - 12:00yb

Ers ei gyflwyno yn 2003, mae symiau sylweddol o arian wedi cael eu gwario ar weithredu contract meddygon ymgynghorol diwygiedig y GIG yng Nghymru. Er gwaethaf hyn, nid yw'r manteision y bwriadwyd i'r contract eu cyflawni i'r gwasanaeth iechyd yn cael eu gwireddu'n llawn, a hynny'n bennaf oherwydd gwendidau mewn trefniadau cynllunio swyddi meddygon ymgynghorol. Dyma yw casgliadau adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru mewn sefyllfa dda i wynebu'r dyfodol

17 Ion 2013 - 12:00yb

Ond er mwyn i goedwigaeth yng Nghymru barhau i wella mae heriau o hyd i'w olynydd, dywed yr Archwilydd Cyffredinol

Tudalennau