Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae'r adroddiad wedi'i rannu'n dair rhan:

  1. Beth ddigwyddodd gyda gwasanaethau cyhoeddus yn 2010-11 i 2019-20.
  2. Yr ymateb i COVID-19.
  3. Yr heriau a'r cyfleoedd allweddol i wasanaethau cyhoeddus yn y blynyddoedd i ddod.

  Allbynnau Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus

  Mae'r adroddiad hwn yn rhan o gyfres o allbynnau Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2021. 

  Yn sail i'r adroddiad hwn mae cyfres o grynodebau sy'n benodol i sectorau, sy'n nodi ffeithiau a dadansoddiadau allweddol. 

  Cyhoeddir y crynodebau hyn yn ystod yr wythnosau canlynol ac maent yn ymwneud â:

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Roedd llawer o wasanaethau yn cael eu hymestyn cyn pandemig COVID-19, ac ni fydd y blynyddoedd i ddod yn cynnig fawr o seibiant i arian cyhoeddus

  Gweld mwy
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o lywodraeth leol

  View more
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o Ofal Cymdeithasol

  View more
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o Ofal iechyd

  View more
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o Ysgolion

  View more
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o Addysg Uwch ac Addysg Bellach

  View more
CAPTCHA