Thumbnail image of the report cover
Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2021

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi tueddiadau allweddol mewn cyllid cyhoeddus ac yn nodi rhai o'r materion allweddol ar gyfer darparu gwasanaethau yn y dyfodol. 

Mae'r adroddiad wedi'i rannu'n dair rhan:

  1. Beth ddigwyddodd gyda gwasanaethau cyhoeddus yn 2010-11 i 2019-20.
  2. Yr ymateb i COVID-19.
  3. Yr heriau a'r cyfleoedd allweddol i wasanaethau cyhoeddus yn y blynyddoedd i ddod.

Allbynnau Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus

Mae'r adroddiad hwn yn rhan o gyfres o allbynnau Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2021. 

Yn sail i'r adroddiad hwn mae cyfres o grynodebau sy'n benodol i sectorau, sy'n nodi ffeithiau a dadansoddiadau allweddol. 

Cyhoeddir y crynodebau hyn yn ystod yr wythnosau canlynol ac maent yn ymwneud â:

Related News

Roedd llawer o wasanaethau yn cael eu hymestyn cyn pandemig COVID-19, ac ni fydd y blynyddoedd i ddod yn cynnig fawr o seibiant i arian cyhoeddus
Darlun o lywodraeth leol
Darlun o Ofal Cymdeithasol
Darlun o Ofal iechyd
Darlun o Ysgolion
Darlun o Addysg Uwch ac Addysg Bellach

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA