Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Ar ôl cyhoeddi adroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus rydym yn cyhoeddi cyfres o adroddiadau cryno sy'n benodol i'r sector.

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi gwybodaeth allweddol am ofal iechyd yng Nghymru.

  Mae'n archwilio gallu, perfformiad, cyllido, ac yn amlinellu rhai o'r materion neu heriau allweddol.

  Yr hyn a ganfuwyd gennym

  Ni fwriedir i'r adroddiad cipolwg hwn fod yn gynhwysfawr. Mae'n nodi'r hyn a ystyriwn yn rhai o'r materion allweddol yn y sector gofal cymdeithasol.

  Gwelsom dri mater allweddol ym maes gofal cymdeithasol:

  1. Mae heriau hirsefydlog yn y sector gofal cymdeithasol, gan gynnwys sicrhau cynaliadwyedd ariannol a threfniadau ariannu.
  2. Mae’r cynnydd wrth fynd i’r afael â heriau yn y sector wedi bod yn araf.
  3. Mae COVID-19 wedi gwneud yr angen am newid yn fwy pwysig, ond bydd trawsnewid gofal cymdeithasol yn heriol.

  Bydd yr her o fynd i'r afael ag effaith COVID-19 yn debygol o barhau am flynyddoedd i'r dyfodol. Mae materion sylweddol, hirsefydlog yn y sector gofal cymdeithasol sy'n rhagflaenu'r pandemig.

  Er gwaethaf yr heriau sylweddol sydd o'n blaenau, mae cyfleoedd i ailadeiladu a darparu gwasanaethau'n wahanol, rhoi pobl wrth wraidd gwasanaethau, a dysgu o'r ymateb cyfunol i COVID-19.

  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2021

  View more
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o lywodraeth leol

  View more
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o Ofal iechyd

  View more
CAPTCHA