COVID-19: Profi, Olrhain a Diogelu – dulliau cynghorau a byrddau iechyd lleol o gyfeirio pobl at y trefniadau

COVID-19-rainbow-wordpress

Gall gwneud gwaith da wrth hyrwyddo a chyfeirio pobl at Brofi, Olrhain a Diogelu sicrhau bod profion yn fwy effeithiol a helpu i baratoi pobl i ymateb yn briodol os yw timau olrhain yn cysylltu â nhw.

Welsh

Fy mhrofiadau personol fel unigolyn LGBTQ+

[caption id="attachment_1305" align="aligncenter" width="460"]Rainbow flag on clear sky symbol of tolerance and acceptance Rainbow Flag consists of six stripes, with the colours red, orange, yellow, green, blue, and violet[/caption]

Helo, fy enw i yw Jen. Rwy’n archwilydd ariannol, yn gerddor, yn rhiant i gi, ac yn aelod o’r gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsrywiol, Queer (LGBTQ+).

Welsh