Corona-ddiwylliant

Y llynedd, ysgrifennais flog mewnol am ddiwrnod rhyngwladol i ddileu gwahaniaethu ar sail hil, a ysgogodd rai trafodaethau diddorol. Gofynnwyd i mi yn ddiweddar a oedd awydd gen i ddiweddaru fy mlog gan ystyried yr hyn a drafodwyd. Yna daeth y pandemig, fe ddaeth blaenoriaethau eraill i’r brig a syrthiodd y blog i waelod y rhestr. Fe ddwedwyd, paid â phoeni mae yna ddiwrnod i bopeth (roedden nhw'n iawn, 18 Mai yw diwrnod 'Dim Llestri Brwnt’! Fe wnâi gefnogi hwna!).

Welsh

Corona-culture

Last year I wrote an internal blog about the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, which sparked some interesting discussions. I was recently asked if I fancied updating my blog, reflecting on our shared thoughts. Then the pandemic hit, and other priorities took over and it fell by the wayside. Never mind I was told, there’s a day for everything (they were right, 18 May is ‘No Dirty Dishes Day'! I can get onboard with that!).

English

Sue Henry - Swyddog Gwasanaethau Busnes

Mae’r adran Gwasanaethau Busnes yn ganolog i waith y swyddfa o ddydd i ddydd, ac mae pob diwrnod yn wahanol. 

Mae fy swydd yn amrywio o archebu cynadleddau bach i ymchwilio i fanylion teithio a all gynnwys amseroedd hedfan a threfnu gwesty – yr elfennau hanfodol hynny sy’n hwyluso gwaith ein staff. Rwy’n hwyluso cyfathrebu’r staff hefyd, trwy gynnal rhwydwaith telathrebu’r sefydliad.

Welsh

Carwyn Rees - Audit Trainee

Rwy’n aelod gweddol newydd o Swyddfa Archwilio Cymru - fe ymunais â’r Rhaglen Hyfforddi i Raddedigion yn ystod haf 2015 fel Archwilydd Cyllid dan Hyfforddiant. O fewn fy mlwyddyn gyntaf yn y swydd rwyf wedi cael cyfle i weithio mewn awdurdodau lleol, byrddau iechyd a chyrff llywodraeth ganolog.

Welsh

Sue Henry - Business Services Officer

Working in Business Services, we are right at the heart of the day-to day-running of the office and no two days are the same. 

My role covers anything from booking small conferences to researching travel details which could include flight times and hotel availability, the things that keep our staff moving. I also maintain the telecommunications network so I keep people talking too.

English