Archwilio o bell (profiadau hyfforddai)

Pan ddechreuais weithio ar archwiliad interim o Gomisiwn y Senedd o bell ym mis Mawrth ar ôl dychwelyd o'r coleg, feddylies i erioed y byddwn i'n cwblhau'r archwiliad terfynol ym mis Mai o bell hefyd! Heb os, roedd yn ailgyflwyniad rhyfedd i waith archwilio ar ôl dau fis a hanner o astudio, ond gyda'm hail sgrin a chadair desg wrth fwrdd y gegin, roeddwn i'n barod amdani.

Undefined

Dawnsio i guriad newydd: ymateb nesa’r gwasanaethau cyhoeddus i COVID-19

Crynodeb o’r blog

 

Wrth inni ddechrau symud o’r cyfnod clo, mae gwasanaethau cyhoeddus yn wynebu ‘normal newydd’ ansicr. Beth yw’r gwersi y gallwn fynd gyda ni i’r normal newydd hwn o’r ymateb cychwynnol i’r feirws? Mae’r erthygl hon yn tynnu ar flog helaeth am y ‘morthwyl a’r ddawns’ a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2020.

Welsh

Dancing to a new beat: the next phase of public services’ response to COVID-19

Blog summary:

As we move out of the lockdown, public services face a new and uncertain ‘new normal’. What are the lessons we can take into this new normal from the initial response to the virus? This article draws on a widely read blog on the ‘hammer and the dance’ published in March 2020.

English