Mae gan y gwasanaethau brys yng Nghymru hanes hir o gydweithio, ond mae angen newid sylweddol er mwyn iddynt wneud y defnydd gorau o’u hadnoddau
Mae gweithio mewn partneriaeth mewn modd arloesol wedi helpu i arbed arian ac wedi lleihau amseroedd ymateb lleol, ond mae mwy y gellir ei wneud.
Cynhadledd Dyfodol Diamod 2021 – gwasanaethau cyhoeddus mewn cyfnod o argyfwng
Ar 16 Rhagfyr 2021, cynhaliodd y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid eu pumed cynhadledd Dyfodol Diamod, gan archwilio thema Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Cyfnod o Argyfwng.
Roedd y broses a arweiniodd at daliad ymadael i Brif Weithredwr Cyngor Sir Penfro’n cynrychioli methiant difrifol mewn trefniadau llywodraethu
Mae’r Cyngor wedi gweithredu i wella’i drefniadau llywodraethu a’i brosesau penderfynu er bod angen llawer o waith o hyd
Rydym yn chwilio am dri chyfarwyddwr newydd i ymuno â'n timau
Ydych chi'n frwdfrydig am sbarduno newid yn y sector cyhoeddus?

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl, ac.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021

  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

 • Cyngor Bwrdeistref Sir Ddinbych – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Bwrdeistref Sir Ddinbych – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych

 • Cydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Staff y gwasanaethau brys

  Mae ein hadroddiad yn ystyried a yw gwasanaethau brys yng Nghymru yn cydweithio'n agosach i wneud gwell defnydd o adnoddau.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Gweithio gyda’r Trydydd Sector (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Gweithio gyda’r Trydydd Sector: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Gwnaethom gynnal yr asesiad hwn fel rhan o Gynllun Archwilio 2020-21 i adolygu trefniadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (y Cyngor) ar gyfer gweithio gyda'r trydydd sector…

 • Cyngor Bro Morgannwg – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Cyngor Bro Morgannwg – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021

  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg.

  Mae’n dangos y gwaith a…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021

  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

  Mae’n…

 • Cyngor Bro Morgannwg – Gweithio mewn Partneriaeth â’r Trydydd Sector (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Cyngor Bro Morgannwg – Gweithio mewn Partneriaeth â’r Trydydd Sector

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw trefniadau’r Cyngor gyda’r trydydd sector yn cefnogi’r Cyngor yn effeithiol i gyflawni ei…