Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’r gwaith archwilio yr ydym wedi’i wneud yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn ystod 2019.

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Gwynedd – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2019-20

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o'n harchwiliad o Gyflenwi Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal, sef cam y mae Cyngor Gwynedd yn ei...

  Local Reports
  Local Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn ystod 2019 i gyflawni fy...

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ynglŷn â dull y Bwrdd Iechyd o wreiddio’r egwyddor DC a sut y mae’r pum ffordd o weithio wedi cael eu...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn 2019. Fel...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed gennym ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn ystod 2019.

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio yr ydym wedi’i wneud ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ystod 2019.

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys. Fel rhan o’r...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Contract Meddygon Ymgynghorol y GIG: Gwaith dilynol ar argymhellion blaenorol

  Rydym wedi ymgymryd â'r gwaith dilynol hwn ar argymhellion archwiliadau blaenorol mewn perthynas â Chontract Meddygon Ymgynghorol y GIG fel rhan o...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Llythyr Archwilio Blynyddol 2018-19

  Cydymffurfiodd yr Awdurdod â'i gyfrifoldebau yn ymwneud ag adroddiadau ariannol a'r defnydd o adnoddau.

  Local Reports
  Fire

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.