Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus

Hydref 2019 - Gwnaeth y seminar yma arddangos ystod o offer digidol a sut allant wella cydweithio rhwng gwasanaethau cyhoeddus.

digital

Gwnaeth y seminar hon hefyd rannu enghreifftiau o sefydliadau sy’n gwneud y mwyaf o ddefnydd o dechnolegau digidol, sy’n eu galluogi i ddarparu gwasanaethau sy’n hybu annibyniaeth, atal, brwydro yn erbyn arwahanrwydd cymdeithasol a llesiant cymunedol. Mae modd addasu’r enghreifftiau hyn ar draws unrhyw wasanaeth cyhoeddus.