Who's Who

Headshot photograph of Adrian Crompton
Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Fel pennaeth Swyddfa Archwilio Cymru, bydd yn goruchwylio gwaith archwilio oddeutu £20 biliwn o arian trethdalwyr ac fe'i penodwyd am dymor o wyth mlynedd

Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

Mae ein Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol yn gyfrifol am gyfarwyddo y sefydliad - drwy drawsnewid a rhedeg y busnes.
 • Headshot photograph of Adrian Crompton
  Adrian Crompton
  Auditor General

  Ganed a magwyd Adrian Crompton yng Nghoedwig Dean yn Swydd Gaerloyw, ac yn dal i fyw yno hyd heddiw gyda'i wraig a'i ddau o blant.

 • aaa
  Ann-Marie Harkin
  Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

  Ganed Ann-Marie Harkin yn Weston Super Mare a chafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd La-Retraite i ferched ym Mryste cyn mynychu Prifysgol Caerdydd i

 • Image of Anne-Louise
  Anne-Louise Clark
  Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

  Anne-Louise yn ymuno ag Archwilio Cymru yn dilyn gyrfa mewn Llywodraeth L

 • z
  Kevin Thomas
  Aelodau'r Bwrdd

  Ganed Kevin Thomas yn Bramhall ger Manceinion.

Cyfarwyddwyr

<p>Mae gennym hefyd nifer o gyfarwyddwr sy'n gyfrifol am reoli nifer o brosiectau yr ydym yn eu cyflwyno bob blwyddyn.</p>
 • Anthony Veale
  Cyfarwyddwyr
  Ganwyd Anthony yn Aberdâr yng Nghwm Cynon.
 • Headshot photograph of Clare James
  Clare James
  Cyfarwyddwyr

  Cafodd Clare ond ei phenodi yn ddiweddar i’r swydd Cyfarwyddwr Cyfrifon dros dro.

 • Dave Thomas
  Cyfarwyddwyr

  Ganwyd Dave Thomas yn Abertawe a chafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Olchfa.

 • Derwyn Owen
  Cyfarwyddwyr
  Mae Derwyn wedi gweithio i Swyddfa Archwilio Cymru a’i chyrff rhagflaenol, y Comisiwn Archwilio yng Nghymru a’r Gwasanaeth Archwilio Do
 • Huw Rees
  Cyfarwyddwyr
  Mae Huw yn Gyfarwyddwr Archwilio Perfformiad a chanddo gyfrifoldeb am Archwilio Perfformiad Llywodraeth Leol, ac mae'n Gyfarwyddwr Ymgysylltu a
 • Matthew Mortlock
  Cyfarwyddwyr

  Mae Matthew wedi gweithio i Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) ac un o'i chyrff rhagflaenol, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol (Cymru), ers 2002.

 • Richard Harries
  Cyfarwyddwyr
  Ganwyd Richard yng Nghwm-gwrach, sef pentref bach yng Nghwm Nedd.

Aelodau'r Bwrdd

<p>Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn penodi Cadeirydd a 3 aelod anweithredol i'n Bwrdd statudol. Yr Aelodau eraill yw'r Archwilydd Cyffredinol a 3 o gyflogeion.</p> <p>Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am gyflogi staff, archebu gwasanaethau, a darparu adnoddau i alluogi'r Archwilydd Cyffredinol i wneud ei waith. Mae hefyd yn monitro ac yn cynghori'r Archwilydd Cyffredinol.</p>
 • Headshot photograph of Adam Marshall
  Adam Marshall
  Aelodau'r Bwrdd

  Ganwyd Adam ym Mryste ond treuliodd y rhan fwyaf o'i ieuenctid yn Abertawe, ar ôl symud yno fel plentyn.

 • Headshot photograph of Adrian Crompton
  Adrian Crompton
  Auditor General

  Ganed a magwyd Adrian Crompton yng Nghoedwig Dean yn Swydd Gaerloyw, ac yn dal i fyw yno hyd heddiw gyda'i wraig a'i ddau o blant.

 • AAA
  Alison Gerrard
  Aelodau'r Bwrdd
  Mae Alison yn gyfrifydd y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth gyda chymhwyster pellach mewn Llywodraethu Corfforaethol.
 • h
  Anne Beegan
  Aelodau'r Bwrdd
  Ganed Anne yn Birkenhead, ar y Wirral ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Uwchradd Prenton i Ferched.
  Mae Anne wedi gweithio i Swyddfa Archwi
 • a
  David Francis
  Aelodau'r Bwrdd
  Mae gan David yrfa o dros 20 mlynedd yn gweithio i nifer o chorfforiaethau mawr y DU mewn amryw o rolau cyllid yn fyd-eang.
 • aa
  Dr Ian J Rees
  Aelodau'r Bwrdd

  Yn frodor o Abertawe, mae Dr Ian Rees wedi treulio ei yrfa ym maes addysg a hyfforddiant yng Nghymru ac wedi datblygu cryn brofiad yn gweithi

 • q
  Elinor Gwynn
  Aelodau'r Bwrdd

  Gyda chefndir mewn gwyddoniaeth a chyfraith amgylcheddol mae gan Elinor Gwynn brofiad helaeth o weithio ym maes yr amgylchedd a thirweddau, t

 • z
  Kevin Thomas
  Aelodau'r Bwrdd

  Ganed Kevin Thomas yn Bramhall ger Manceinion.

 • Delwedd o Lindsay Foyster, cadeirydd y bwrdd rheoli
  Lindsay Foyster
  Aelodau'r Bwrdd

  Mae Lindsay wedi bod yn aelod anweithredol o Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru ers 2015.