Clare James

Headshot photograph of Clare James

Cafodd Clare ond ei phenodi yn ddiweddar i’r swydd Cyfarwyddwr Cyfrifon dros dro. Cyn hynny roedd yn Arweinydd Technegol ar gyfer ein harchwiliadau ariannol y GIG a Llywodraeth Ganolog ers blynyddoedd lawer, gan roi cyngor ac arweiniad i dimau archwilio.

Mae'n dod ag ystod eang o brofiad gyda hi o'n gwaith ariannol a pherfformiad, a tan yn ddiweddar bu'n Gadeirydd Pawb, ein Grŵp Buddiannau Cydraddoldeb.

Cafodd ei geni a'i magu yn Cheltenham, ac ar ôl graddio mewn Seicoleg yn Plymouth Polytechnig, cafodd ei chymhwyster cyfrifyddu siartredig mewn practis preifat cyn ymuno â beth oedd bryd hynny y Gwasanaeth Archwilio Dosbarth, gan ddechrau ei gyrfa mewn archwilio y sector cyhoeddus. Mae Clare bellach yn byw ar Benrhyn Gŵyr ac yn treulio llawer o'i hamser rhydd yn garddio ac yn cerdded Meg, ei ffrind pedair coes.