Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Er bod y rhaglen wedi ei chael yn anodd ymdopi â brigau cynharach yng nghyfraddau trosglwyddo’r feirws, mae wedi dangos gallu i ddysgu ac esblygu’n gyflym mewn ymateb i’r heriau y mae wedi’u hwynebu. 

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r prif ganfyddiadau o’r modd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ymateb i heriau darparu gwasanaethau POD yng Nghymru.

  ,
  https://youtube.com/embed/lOK8wmZktdo
  Darren Griffiths, Rheolwr Archwilio, yn amlinellu'r prif negeseuon sy'n deillio o'r adroddiad.
  scroll Animate
  Off
  ,

  Darllenwch y trawsgrifiad yn Saesneg [agorir mewn ffenestr newydd]

  Cyfleoedd allweddol ar gyfer y dyfodol

  Yn ogystal â gwneud sylwadau am gyflawni’r rhaglen POD, mae’r adroddiad yn nodi rhai heriau a chyfleoedd a fydd yn dod i’r amlwg fel rhan o’r frwydr barhaus i reoli COVID-19.

  Mae'r rhain yn cynnwys sicrhau bod y dull o brofi yn parhau i esblygu, yn enwedig mewn ysbytai, a bod gennym weithlu sefydlog, hyblyg a chydnerth i ategu olrhain cysylltiadau yn brydlon.

  Er bod y brechlyn sy'n cael ei gyflwyno yng Nghymru yn mynd rhagddo, mae gan y rhaglen POD swyddogaeth hanfodol i'w chwarae o hyd o ran cynorthwyo’r cyhoedd i hunanynysu er mwyn parhau i ddod â’r feirws dan reolaeth a helpu i ddychwelyd yn araf i ryw fath o normalrwydd yn y dyfodol.      

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Mae’r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu’n gwneud cyfraniad pwysig at reoli COVID-19 yng Nghymru

  View more
CAPTCHA