Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Ar ôl cyhoeddi adroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus rydym yn cyhoeddi cyfres o adroddiadau cryno sy'n benodol i'r sector.

  ,
  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi gwybodaeth allweddol am lywodraeth leol yng Nghymru.
  ,

  Mae'n archwilio gallu yn y sector, perfformiad, ac yn amlinellu rhai o'r materion neu heriau allweddol.

  Yr hyn a ganfuwyd gennym

  Mae llywodraeth leol yn sector cymhleth gyda materion penodol sy'n effeithio ar wahanol wasanaethau. Ni fwriedir i'r adroddiad cipolwg hwn fod yn gynhwysfawr. Mae'n nodi'r hyn a ystyriwn yn rhai o'r materion allweddol i lywodraeth leol.

  Wrth edrych ymlaen, mae'r galw am wasanaethau lleol yn cynyddu, tra bod cyllidebau ar draws y sector cyhoeddus i'w gweld yn parhau'n dynn. Mae heriau mawr yn wynebu cynghorau wrth iddynt geisio rheoli'r pwysau hyn tra hefyd yn gwella o'r pandemig ac yn ymateb i her fyd-eang newid yn yr hinsawdd. 

  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2021

  View more
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o Ofal Cymdeithasol

  View more
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o Ofal iechyd

  View more
CAPTCHA