Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig

Gorffennaf 2019 - Rhannodd y seminar hwn ymagweddau arloesol i helpu deall sut gall gwasanaethau cyhoeddus fodloni anghenion cymunedau gwledig yng Nghymru.

Services

Mae'r seminar wedi'i seilio ar 7 nod Llesiant y Ddeddf Goruchwyliaeth Ariannol ac mae wedi'i dargedu at yr HOLL wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gall y syniadau a'r ymagweddau a rennir yn y seminar hwn gael eu haddasu i gyd-fynd ag ystod eang o wasanaethau.