Chwarae ein rhan yn yr ymateb i newid yn yr hinsawdd

Chwarae ein rhan yn yr ymateb i newid yn yr hinsawdd
03 Tachwedd 2021
Planed toddi

Rydym yn cyflymu ein gwaith

Gydag arweinwyr y byd yn ymgynnull yn Glasgow ar gyfer COP26 yr wythnos hon, rydym yn cyflymu ein gwaith, gyda'r nod o graffu ac ysbrydoli gwelliant mewn gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Heddiw, rydym wedi lansio galwad am dystiolaeth mewn tua 50 o gyrff cyhoeddus ledled Cymru i ofyn am yr hyn y maent yn ei wneud i leihau allyriadau carbon a chyrraedd targed Llywodraeth Cymru ar gyfer sector cyhoeddus carbon niwtral yn 2030.

Mae gan gyrff cyhoeddus swydd allweddol i'w chwarae... Yn ogystal â lleihau eu hallyriadau eu hunain, gallant arwain drwy esiampl yn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol

Darllenwch y diweddaraf yn ein cynlluniau a'n hymrwymiadau gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ei flog diweddaraf ar ein gwaith ar newid yn yr hinsawdd.

COP26: Taflu goleuni ar ymateb Cymru i newid hinsawdd