Shared Learning Seminar
Drych, drych ar y wal...Myfyrio ar Lywodraethu Da

Gan weithio gyda'r Ganolfan Craffu Cyhoeddus a Grant Thornton, cynhaliodd Tîm y Gyfnewidfa Arfer Da ddigwyddiad am ddim ar Lywodraethu. Daeth y seminar â'r syniadau a'r arferion diweddaraf o bob cwr o Gymru a thu hwnt ynghyd.

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Trawsgrifiad Fideo [Word 175KB Agorir mewn ffenest newydd]

Wrth adael y seminar, roedd gan gynadleddwyr ddealltwriaeth o sut i gael sicrwydd bod trefniadau llywodraethu yn gweithio mor effeithiol ag y gallant. Yn benodol, cafodd y cynadleddwyr well ddealltwriaeth o'r canlynol:

 • Pwysigrwydd llywodraethu da
 • Goblygiadau llywodraethu gwael
 • Sut i gael sicrwydd bod trefniadau llywodraethu yn gadarn; beth i chwilio amdano, a beth i gadw llygad amdano!
 • Enghreifftiau o wahanol ddulliau o weithredu er mwyn sicrhau llywodraethu gwell gan sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat

Roedd y seminar hon wedi ei hanelu at aelodau, rheolwyr a swyddogion yn y sector cyhoeddus, gan gynnwys:

 • Arweinwyr
 • Aelodau'r Cabinet
 • Cadeiryddion ac Aelodau Pwyllgorau Archwilio 
 • Cadeiryddion Craffu
 • Prif Archwilwyr Mewnol
 • Prif Weithredwyr a Chyfarwyddwyr Corfforaethol
 • Penaethiaid Gwasanaethau Democrataidd
 • Ysgrifenyddion Bwrdd
 • Aelodau’r Bwrdd
 • Swyddogion Adran 151

Roedd y seminar yn cynnwys sesiwn arddangos lawn

Cyflwyniad gan Jessica Crowe, y Ganolfan Craffu Cyhoeddus [PDF 1.1MB Agorir mewn ffenest newydd]
Beth y gallwn ei ddysgu gan Hackney, Doncaster, Canol Swydd Stafford …?

Cafodd y cynadleddwyr ddewis i fynychu'r gweithdai canlynol

 1. Cyflwyniad gan Rebecca David-Knight, y Ganolfan Craffu Cyhoeddus [PDF 781KB Agorir mewn ffenest newydd]
  Y Rôl y gall Llywodraethu ei chwarae wrth Newid Diwylliant
 2. Cyflwyniad yn Ne Cymru gan Gary Devlin, Grant Thornton [PDF 1.45MB Agorir mewn ffenest newydd], ac yng Ngogledd Cymru, Omer Tauqir, Grant Thornton [PDF 1.34MB Agorir mewn ffenest newydd]
  Dulliau o Lywodraethu y tu hwnt i Gymru
 3. Cyflwyniad gan Claer Lloyd-Jones, Claer Lloyd-Jones Ltd [PDF 173KB Agorir mewn ffenest newydd]
  Ceisio Sicrwydd ar gyfer Darparu Gwasanaethau a Gomisiynwyd
 4. Cyflwyniad gan David Richards, Llywodraeth Cymru [PDF 1.1MB Agorir mewn ffenest newydd]
  Angenfilod ac Ellyllon Llywodraethu (sesiwn Gogledd Cymru yn unig)
 5. Chris Bolton, Swyddfa Archwilio Cymru
  Mae'n bwysig gofyn y cwestiynau cywir! (Sesiwn De Cymru yn unig - dim cyflwyniad)
 6. Andrew Corbett-Nolan, Sefydliad Llywodraethu Da
  Gwersi a Ddysgwyd gan GIG Lloegr (sesiwn De Cymru yn unig - dim cyflwyniad)

Pryd a Ble

03 Rhagfyr 9am - 1pm Stadiwm SWALEC, Caerdydd
03 Rhagfyr 2pm - 5pm Stadiwm SWALEC, Caerdydd
11 Rhagfyr 9am - 1pm, Canolfan Busnes Glasdir, Llanrwst, Conwy

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Trawsgrifiad Fideo [Word 175KB Agorir mewn ffenest newydd]

Wrth adael y seminar, roedd gan gynadleddwyr ddealltwriaeth o sut i gael sicrwydd bod trefniadau llywodraethu yn gweithio mor effeithiol ag y gallant. Yn benodol, cafodd y cynadleddwyr well ddealltwriaeth o'r canlynol:

 • Pwysigrwydd llywodraethu da
 • Goblygiadau llywodraethu gwael
 • Sut i gael sicrwydd bod trefniadau llywodraethu yn gadarn; beth i chwilio amdano, a beth i gadw llygad amdano!
 • Enghreifftiau o wahanol ddulliau o weithredu er mwyn sicrhau llywodraethu gwell gan sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat

Roedd y seminar hon wedi ei hanelu at aelodau, rheolwyr a swyddogion yn y sector cyhoeddus, gan gynnwys:

 • Arweinwyr
 • Aelodau'r Cabinet
 • Cadeiryddion ac Aelodau Pwyllgorau Archwilio 
 • Cadeiryddion Craffu
 • Prif Archwilwyr Mewnol
 • Prif Weithredwyr a Chyfarwyddwyr Corfforaethol
 • Penaethiaid Gwasanaethau Democrataidd
 • Ysgrifenyddion Bwrdd
 • Aelodau’r Bwrdd
 • Swyddogion Adran 151

Roedd y seminar yn cynnwys sesiwn arddangos lawn

Cyflwyniad gan Jessica Crowe, y Ganolfan Craffu Cyhoeddus [PDF 1.1MB Agorir mewn ffenest newydd]
Beth y gallwn ei ddysgu gan Hackney, Doncaster, Canol Swydd Stafford …?

Cafodd y cynadleddwyr ddewis i fynychu'r gweithdai canlynol

 1. Cyflwyniad gan Rebecca David-Knight, y Ganolfan Craffu Cyhoeddus [PDF 781KB Agorir mewn ffenest newydd]
  Y Rôl y gall Llywodraethu ei chwarae wrth Newid Diwylliant
 2. Cyflwyniad yn Ne Cymru gan Gary Devlin, Grant Thornton [PDF 1.45MB Agorir mewn ffenest newydd], ac yng Ngogledd Cymru, Omer Tauqir, Grant Thornton [PDF 1.34MB Agorir mewn ffenest newydd]
  Dulliau o Lywodraethu y tu hwnt i Gymru
 3. Cyflwyniad gan Claer Lloyd-Jones, Claer Lloyd-Jones Ltd [PDF 173KB Agorir mewn ffenest newydd]
  Ceisio Sicrwydd ar gyfer Darparu Gwasanaethau a Gomisiynwyd
 4. Cyflwyniad gan David Richards, Llywodraeth Cymru [PDF 1.1MB Agorir mewn ffenest newydd]
  Angenfilod ac Ellyllon Llywodraethu (sesiwn Gogledd Cymru yn unig)
 5. Chris Bolton, Swyddfa Archwilio Cymru
  Mae'n bwysig gofyn y cwestiynau cywir! (Sesiwn De Cymru yn unig - dim cyflwyniad)
 6. Andrew Corbett-Nolan, Sefydliad Llywodraethu Da
  Gwersi a Ddysgwyd gan GIG Lloegr (sesiwn De Cymru yn unig - dim cyflwyniad)

Pryd a Ble

03 Rhagfyr 9am - 1pm Stadiwm SWALEC, Caerdydd
03 Rhagfyr 2pm - 5pm Stadiwm SWALEC, Caerdydd
11 Rhagfyr 9am - 1pm, Canolfan Busnes Glasdir, Llanrwst, Conwy

Os hoffech gael eich hysbysu, cofrestrwch a dilynwch y digwyddiad hwn

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn yn cael ei ychwanegu yn fuan