Rydym yn cyflogi ar gyfer sawl swydd newydd!
Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect Newid, Uwch Gydlynydd Stiwdio, Uwch Archwilydd – Arbenigwr Perfformiad, Arbenigwr y Gyfraith a Moeseg (Swyddog Gwybodaeth) ac Archwilydd Dros Dro – Cyfrifon.
System Gofal Heb ei Drefnu yng Nghymru o dan bwysau aruthrol
Mae gan lawer o gleifion brofiad sy'n is na'r lefel o ansawdd y gallai fod yn rhesymol iddynt ei disgwyl
Mae pwyslais ein gwaith archwilio yn parhau i esblygu i adlewyrchu'r modd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ymateb i'r heriau a wynebwn
Yr Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd y Bwrdd yn amlinellu blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf yn Archwilio Cymru

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda.
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Asesiad Gwella 2015-16: Adolygiad o Ddull Strategol y Cyngor o Reoli Asedau : clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Asesiad Gwella 2015-16: Adolygiad o Ddull Strategol y Cyngor o Reoli Asedau

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein hadolygiad o ddull strategol y Cyngor o reoli asedau.

 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Twristiaeth Gynaliadwy (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Twristiaeth Gynaliadwy: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A yw’r Awdurdod yn gwneud popeth y gall i reoli twristiaeth gynaliadwy’n effeithiol yn y Parc Cenedlaethol?

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’m gwaith archwilio yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe  a wnaed i gyflawni ein cyfrifoldebau dan Ddeddf…

 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’n gwaith archwilio yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys a wnaed i gyflawni ein cyfrifoldebau dan Ddeddf Archwilio…

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol:

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig cam dau yr Archwilydd Cyffredinol yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol:

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig cam dau yr Archwilydd Cyffredinol yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol:

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig cam dau yr Archwilydd Cyffredinol yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda