Rydym yn bwriadu recriwtio Peiriannydd TGCh i ymuno â ni yn Archwilio Cymru.
Rydym yn chwilio am rywun sydd uwch eu cymhelliant dros wneud gwahaniaeth i'r sector cyhoeddus. Unigolyn sydd â rhuglder ac yn fedrus gyda thechnoleg, â ffocws ar ddatrys problemau ac yn barod i fynd y filltir ychwanegol i ategu ein pobl fusnes.
Mae Archwilio Cymru yn symud
Ddiwedd y mis hwn byddwn yn gadael ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ar Heol y Gadeirlan i gartref newydd yng Nghwr y Ddinas.
Mae gan fwy o aelwydydd yng Nghymru fynediad at y rhyngrwyd erbyn hyn ond mae rhai pobl yn cael eu gadael ar ôl
Mae manteision i’w cael o symud gwasanaethau ar-lein ond gall achosi i rai pobl gael eu hallgau’n ddigidol
Mae ceisiadau ar gyfer yr wythnos Mewnwelediad Gwaith a Sgiliau ar agor!
Mae digwyddiad profiad gwaith Partneriaeth Busnes Symudedd Cymdeithasol bellach yn cymryd ceisiadau

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda.
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022

  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad Rheoli Perfformiad (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru

  Gwnaethom adolygu trefniadau rheoli perfformiad y Cyngor er mwyn sefydlu pa mor dda y maent yn hysbysu'r Cyngor o gynnydd wrth gyflawni ei flaenoriaethau. Pan gafodd yr…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru

  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru

  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru

  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

 • Cyngor Bro Morgannwg – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru

  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Asesiad Strwythuredig 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2022 ym Mwrdd…

Digwyddiadau

Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu - Y De
Testun teitl y dudalen gyda Chennin Pedr stylised yn lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru, sef oren, gwyn a llwyd
Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu
Dyddiad
16 Mai 2023
Amser yn Dechrau:
09:00
Amser yn Gorffen
13:00

Blogiau

 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
 • Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol
  Ar ôl cwblhau gradd mewn Plismona eisoes, doeddw
  Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol