Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Rydym wedi archwilio sut y mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithredu; gan edrych ar eu haelodaeth, eu hamodau gorchwyl, amlder a ffocws cyfarfodydd, y modd y maent wedi’u halinio â phartneriaethau eraill, adnoddau a threfniadau craffu

Rydym wedi dod i’r casgliad canlynol: Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn annhebygol o wireddu eu potensial oni bai y rhoddir rhyddid iddynt i weithredu’n fwy hyblyg ac i feddwl a gweithredu’n wahanol.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA