Sut Mae Byrddau yn Deall Cydraddoldeb

07 Chwefror 2022
  • Mae'r adnodd yma ar gyfer y rhai a fynychodd neu a gofrestrodd ar gyfer digwyddiad Sut Mae Byrddau yn Deall Cydraddoldeb a gynhaliwyd ar 4/11/21, neu unrhywun sydd a diddordeb mewn sgwrs am gydraddoldeb o safbwynt aelod bwrss yn ogystal a buddion amrywiaeth ar gyrff llywdoraethu.

    Recordiad o ddigwyddiad arlein Sut Mae Byrddau yn Deall Cydraddoldeb a gynhaliwyd ar 4/11/21.

    Recordiad Sut Mae Byrddau yn Deall Cydraddoldeb