Gwireddu Cymru Gydradd

Medi 2019 - Roedd y seminar hwn yn fan cychwyn ar gyfer rhannu a chasglu gwybodaeth am y pwnc dros y ddwy flynedd nesaf ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru. 

People

Gan iddi fod astudiaeth Cymru gyfan, nid yw’r ffocws wedi ei bennu eto – bydd yn dilyn yn gynnar yn y gwanwyn, gan adrodd yn 2021 gyda digwyddiad dilynol.  Mae'r pwnc hwn yn cyffwrdd â'r holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac felly'n berthnasol i holl wneuthurwyr polisi yn ogystal â'r rhai sy'n llunio gwasanaethau cyhoeddus ac yn ymgysylltu â nhw. Roedd hwn yn gyfle unigryw i glywed am yr hyn sydd ei angen i gyflawni Cymru Fwy Cydradd o wahanol safbwyntiau.