Gweminar: Paratoadau yng Nghymru am Brexit ‘heb gytundeb’

Mawrth 2019 - Roedd y weminar yn ddilyniant o’n hadroddiad diweddar. Rhoddodd faterion i weithwyr anweithredol a chynghorwyr eu hystyried er mwyn iddynt fedru craffu cynlluniau Brexit yn eu sefydliadau eu hunain.

governance

Cynhaliwyd y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Ffederasiwn GIG Cymru.