Gweminar: Diogelu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol

Medi 2019 - Edrychodd y gweminar hon ar sut y gallwn addasu a meddwl y tu allan i'n ffiniau sector i gyflawni newid tymor hir ar y cyd. 

aaa

Gwnaethom drafod sut y mae'n rhaid i wneuthurwyr penderfyniadau strategol a gweithredol gydbwyso anghenion heddiw gydag anghenion yfory. Cafodd y gweminar ei hanelu at benaethiaid gwasanaethau, cynllunwyr strategol, aelodau bwrdd a gweithwyr anweithredol, cynllunwyr corfforaethol a rheolwyr perfformiad corfforaethol.