Gweithio mewn partneriaeth i frwydro yn erbyn twyll

Mai 2019 - Cyfle i wasanaethau cyhoeddus Cymru ddysgu am ddatblygiadau diweddar mewn perthynas â mynd i'r afael â thwyll.

Finance

Gwnaethom rannu technegau archwilio, deallusrwydd a defnydd dadansoddeg data er mwyn atal a darganfod twyll. Roedd wedi ei chreu ar gyfer holl swyddogion ac aelodau'r sector cyhoeddus sydd â chyfrifoldebau neu ddiddordebau gwrth-dwyll o fewn eu sefydliadau.