Dyfodol Gwaith: Rhannu profiadau o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mae'r adnodd hwn i unrhywun a fynychodd ddigwyddiad Dyfodol Gwaith: Rhannu profiadau o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a gynhlaiwyd ar 8 Medi 2021, neu unrhyw un sydd a diddordeb yn y gwersi a ddysgwyd wrth drosglwyddo i swyddfa dyluniad agored gyda desgiau poeth.

Speech bubbles