Cefnogi pobl yn eu cymunedau: Lleihau derbyniadau diangen i’r ysbyty

Chwefror 2019 - Yn dilyn ‘I’m a patient get me out of here’ ym mis Mawrth 2018, nod y seminar hon yw amlygu dulliau arloesol lle mae gwasanaethau cyhoeddus yn darparu gwasanaethau sy’n helpu i atal pobl rhag gorfod aros mewn ysbyty yn ddiangen.

People

Amlygwyd prosiectau partneriaeth cadarnhaol yn y seminar hon, sydd wedi cefnogi unigolion i barhau mewn iechyd da ac osgoi’r angen i fynd i mewn i’r ysbyty.