Arwain sefydliadau ar adeg anodd

Tach 2013 - Mae Athro Snowden drosolwg o'i waith â sefydliadau ar draws y byd i gynulleidfa o arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus Cymru, gan ganolbwyntio ar sut y gall arweinwyr wneud synnwyr mewn amgylcheddau cymhleth i arwain sefydliadau mewn cyfnodau heriol.

aaa

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru seminar gyda'r Athro Dave Snowden, fel rhan o'u hymroddiad i gefnogi cyfnewid gwyboadeth ac i ddod ag arferion a phrofiad byd-eang i Gymru.