A all yr Economi Gymdeithasol ein hachub?

Rhag 2018 - Mae'r gweminar hon yn archwilio'r effaith y mae dulliau cydweithredol o Wlad y Basg a Gogledd America wedi eu cael ar eu cymunedau.

People

Cynhaliodd y Gyfnewidfa Arfer Da gweminar gyda chynulleidfa fyw lle'r oedd Chris Bolton ein hunain yn rhannu dysgu oddi wrth ei Gymrodoriaeth Teithio Winston Churchill. Cafodd Chris ei gyfweld gan Derek Walker o Ganolfan Gydweithredol Cymru am ei brofiadau diweddar yn ymchwilio i effaith economïau cymdeithasol ac ystyried sut y gallai hyn fod o fudd i Gymru.