Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Rydym yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf ar bob peth sy’n ymwneud â COVID-19 a'r sector cyhoeddus

03 Mawrth 2021
 • Ymunwch â ni ar gyfer ein hwythnos ddysgu COVID-19

  Cynhelir ein digwyddiad dysgu ar-lein wythnos gyfan yr wythnos nesaf rhwng 8 a 12 Mawrth.

  Dros y pum niwrnod byddwn yn rhannu nifer o adnoddau gan gynnwys cyfweliadau fideo gyda chydweithwyr ar draws gwasanaethau cyhoeddus, blogiau, podlediadau a nifer o ddigwyddiadau byw y gallwch gymryd rhan ynddynt.

   

  ,
  https://youtube.com/embed/oIXZHFhinB8?rel=0
  Gweld y rhagflas i weld yr hyn sydd ar y gweill
  scroll Animate
  Off
  ,

  Ein digwyddiadau byw

  Ddydd Mawrth, 9 Mawrth gallwch hefyd ymuno â ni am sgwrs Twitter [agorir mewn ffenestr newydd] fyw wrth i ni drafod llywodraethu yn ystod cyfnod argyfwng.

  Ymrestrwch ar gyfer ein gweminar fyw ar Strategaeth Dynamig lle bydd yr Athro Dave Snowden, Crëwr Fframwaith Cynefin, Anne-Louise Clarke, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Newid yn Archwilio Cymru, Ian Bancroft, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Todd Howlett, Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol yn Nova Scotia Health ac Auriol Miller, Prif Weithredwr y Sefydliad Materion Cymreig.

  ,

  Cymerwch ran

  Ewch i'n tudalen digwyddiadau i gael rhagor o wybodaeth a manylion am sut i ymrestru ar gyfer unrhyw un o'r digwyddiadau a'r wybodaeth y byddwn yn ei rhannu yn ystod ein hwythnos ddysgu COVID-19.

  Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.