Rydym yn chwilio am dri chyfarwyddwr newydd i ymuno â'n timau

Rydym yn chwilio am dri chyfarwyddwr newydd i ymuno â'n timau
05 Ionawr 2022
Icon of three people

Ydych chi'n frwdfrydig am sbarduno newid yn y sector cyhoeddus?

Neu eisiau defnyddio eich sgiliau a'ch profiad i wneud gwahaniaeth i gymunedau yng Nghymru?

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Archwilio (Archwilio Perfformiad) a dau Gyfarwyddwr Archwilio (Cyfrifon) i ymuno â'n timau.

Mwy am y swyddi

Fel Cyfarwyddwr Archwilio Perfformiad, byddech yn cyfrannu at ddatblygu a darparu rhaglen waith ehangach y gwasanaethau archwilio. Ar ben hyn, byddai disgwyl i chi gyfrannu at ddatblygu a darparu ein rhaglen waith gwasanaethau archwilio ehangach.  Bod yn bennaf gyfrifol am un o dri thîm archwilio perfformiad ac am weithgarwch ymchwil a datblygu mewn sector (sef, llywodraeth leol, cymunedau, tai ac addysg, ar hyn o bryd).

Rydym hefyd yn recriwtio ar gyfer dau Gyfarwyddwr Archwilio (Cyfrifon). Fel Cyfarwyddwr Archwilio Cyfrifon, byddai gennych y prif gyfrifoldeb am bortffolio o waith archwilio, gan gynnwys darparu cyfrifon ariannol a gwaith trefniadau priodol. Mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer un o’r swyddi hyn.

Am beth yr ydym yn chwilio?

Yn atebol i Gyfarwyddwr Gweithredol y Gwasanaethau Archwilio ac i Archwilydd Cyffredinol Cymru, byddech yn rhan o Dîm Cyfarwyddwr ar y cyd sy'n ategu'r Tîm Arweinyddiaeth Weithredol drwy ddarparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar draws y sefydliad.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr a fydd yn modelu ein gwerthoedd a'n hymddygiad sy'n sail i'r gwaith a wnawn ac yn cynnal ein diwylliant o hyfforddi a datblygu ac yn defnyddio arweinyddiaeth strategol i ysgogi a helpu cydweithwyr i wireddu eu potensial fel sbardun i wella gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Pam Archwilio Cymru?

Fel Cyfarwyddwr yn Archwilio Cymru, byddwch yn rhan o dîm y mae ei waith yn cyfrannu'n gadarnhaol at ysbrydoli a grymuso gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i wella.

Byddwch hefyd yn rhan o sefydliad sy'n annog ac yn ategu eich dysgu a'ch datblygiad, yn broffesiynol ac yn bersonol, ac yn hyrwyddo cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

Rydym yn cynnig pecyn budd-daliadau a gwobrau trawiadol, gan gynnwys 33 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau banc, y gallwch gael rhagor o wybodaeth amdano ar ein tudalennau gweithio i ni

Os yw'r cyfle hwn yn swnio'n gyffrous i chi, gallwch gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais drwy ein gwefan.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Ionawr 2022.