Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Llongyfarchiadau i Dr Kathryn Chamberlain am ddyfarnu OBE yn rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd

12 Ionawr 2024
 • Mae Archwilio Cymru yn estyn llongyfarchiadau i Gadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru, Dr Kathryn Chamberlain, ar dderbyn Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE) yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2024.

  Dyfarnwyd OBE i Kate i gydnabod ei gwasanaeth cyhoeddus yn ei rôl fel Prif Weithredwr yr Awdurdod Monitro Annibynnol ar gyfer y Cytundebau Hawliau Dinasyddion. 

  Penodwyd Kate yn Aelod Anweithredol ac yn Gadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Mawrth 2023.

  ,
  Ar ran pawb yn Archwilio Cymru, rwy'n falch iawn i longyfarch Kate ar ei gwobr. Nid yn unig y mae'n cydnabod ei chyfraniad sylweddol i wasanaeth cyhoeddus, mae'n ein hatgoffa o'n lwc dda o gael rhywun o safon Kate a'i hanes fel Cadeirydd ein Bwrdd. Archwilydd Cyffredinol Cymru, Adrian Crompton
  ,
  Rwyf wedi bod yn ffodus i weithio gyda llawer o dimau da yn ystod fy ngyrfa. Nid oedd fy swydd olaf fel Prif Weithredwr yr IMA yn eithriad ac rwyf wrth fy modd bod y wobr hon yn cydnabod cymaint y mae'r sefydliad wedi'i gyflawni yn ystod ei dair blynedd gyntaf. Mae'n amlwg, gydag Archwilio Cymru, fy mod wedi bod yn ffodus eto ac edrychaf ymlaen at yr hyn y byddwn yn ei gyflawni gyda'n gilydd dros y blynyddoedd nesaf. Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru, Dr Kathryn Chamberlain