Cyfleoedd ar gael ar Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Cyfleoedd ar gael ar Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
Chwyddwydr sy'n cynnwys eicon person

Mae'r Senedd yn chwilio ar hyn o bryd am ddau Aelod Anweithredol a Chadeirydd i ymuno â Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.

Os byddant yn llwyddiannus, bydd ymgeiswyr yn rhan o'r Bwrdd a fydd yn gyfrifol am gyfeiriad strategol Swyddfa Archwilio Cymru ac am sicrhau bod y sefydliad yn cael ei reoli’n effeithlon ac yn gost-effeithiol.

Caiff y Cadeirydd ei benodi gan Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru, felly fe gaiff ei benodi'n Aelod Anweithredol o'r Bwrdd i ddechrau.

Mae'r Bwrdd yn cynnwys:

  • Pum aelod anweithredol (gan gynnwys y Cadeirydd)
  • Archwilydd Cyffredinol Cymru
  • Tri chyflogydd Swyddfa Archwilio Cymru

Canfuwch fwy

Swnio fel rhywbeth y byddai gennych ddiddordeb ynddo?

Edrychwch ar wefan y Senedd [yn agor mewn ffenest newydd] i ganfod mwy.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Medi 2022

If successful, candidates will be part of the Board responsible for the strategic direction of Wales Audit Office and ensuring the efficient and cost-effective running of the organisation.

The Chair will be appointed from the Non-Executive Members of Wales Audit Office, so will be appointed as a Non-Executive Member of the Board initially.

The Board is made up of:

  • Five non-executives (including the Chair)
  • The Auditor General for Wales
  • Three Wales Audit Office employees

Find out more

Sound like something you’d be interested in?

Take a look at the Senedd’s website [opens in new window] to find out more.

Deadline for applications is 16 September 2022.