Pan fyddwch yn gweithio i ni, cewch gyfle i gael effaith gadarnhaol ar wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a gwneud i arian cyhoeddus gyfrif.

AFel cyflogwr, rydym hefyd yn rhoi amrywiaeth o fuddion i chi a fydd yn eich helpu i gynllunio ar gyfer eich dyfodol a chynnal cydbwysedd iach rhwng eich gyrfa a'ch bywyd y tu allan i'r sefydliad.

Nodwch eich meini prawf chwilio isod a dewiswch Chwilio. I chwilio am fwy nag un eitem mewn rhestr, dewiswch y meini prawf lluosog sydd eu hangen gan ddefnyddio'r allweddi bysellfwrdd 'Ctrl' neu 'Shift'.

Dylunydd Graffeg (rhan-amser)

Ynglŷn â'r rôl

Rydym yn chwilio am Ddylunydd Graffeg hynod greadigol i ymuno â'n tîm arobryn.

Byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi dull digidol yn gyntaf o ymdrin â holl allbynnau Archwilio Cymru drwy weithio mewn partneriaeth â thimau prosiect, gan ddefnyddio eu briffiau i gynhyrch...

Closing date 07 June 24 Lleoliad Cardiff Salary £31,382 i £37,673 (£15,691 i £18,836 pro rata)
Gweld mwy

Swyddog Cyfathrebu (Cyflenwi Mamolaeth)

Ynglŷn â'r rôl

Rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Cyfathrebu creadigol iawn i ymuno â'n tîm arobryn tra bod ein cydweithiwr ar absenoldeb mamolaeth.

Hoffech chi ymuno â thîm GWYCH am naw mis a helpu i wneud gwahaniaeth i'r sector cyhoeddus? Os felly, efallai mai ein rôl Swyddog Cyfathrebu y...

Closing date 07 June 24 Lleoliad Cardiff Salary £31,382- £37,673 (band cyflog 2)
Gweld mwy

Prentis Cyllid

Mwy am y swydd

Ydych chi'n chwilio am ddewis arall yn lle'r brifysgol ond gyda'r un rhagolygon hirdymor? Neu a ydych chi'n gweithio ym maes cyllid ac yn chwilio am lwybr datblygu proffesiynol? Os oes gennych ddiddordeb mewn ennill a dysgu drwy lwybr prentisiaeth uwch. Yna efallai mai’r Rhaglen Prentisi...

Closing date 09 June 24 Lleoliad Wales Salary £24,656- £29,440 (band cyflog FAA)
Gweld mwy

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg - Aelod Annibynnol

Pwy yw Archwilio Cymru?

Archwilio Cymru yw'r corff archwilio annibynnol i’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae gennym sefyllfa unigryw yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, lle ein rôl ni yw:

  • Sicrh...

Closing date 24 May 24 Lleoliad Wales Salary £5000 y flwyddyn ynghyd â threuliau
Gweld mwy
Darganfyddwch sut brofiad yw gweithio yn Archwilio CymruDarllen mwy  
Example image

Our latest pay scales

View our current pay scales, our Pay Policy covers all our employees.

View pay scales