Shared Learning Seminar
Ysbrydoli gwasanaethau cyhoeddus i gyflawni annibyniaeth a lles trwy uchelgais ddigidol

Pa mor uchelgeisiol all eich sefydliad bod o ran defnyddio technoleg i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell?

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Ym myd cyfnewidiol technoleg ddigidol, mae deall a gwneud y defnydd gorau o declynnau newydd wrth sicrhau bod gan bobl yng Nghymru y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fanteisio ar ryngweithio digidol cadarnhaol yn holl bwysig. O'r 'pethau bychan' fel Wi-Fi mewn mannau cyhoeddus a hyfforddi staff i fagu eu hyder, i ddeallusrwydd artiffisial, dysgu peiriannau a hyd yn oed drôns.

Mewn partneriaeth â'r Lab, Cymunedau Digidol Cymru a CLlLC bydd cynadleddwyr yn dysgu sut y gall defnyddio technoleg ddigidol mewn gwasanaethau cyhoeddus helpu i wella bywydau pobl mewn ffyrdd na allem bron byth eu dychmygu.

Cyflwyniadau

 1. Prosiect y Cynorthwyydd Personol Deallus [PDF 1.35MB Agorir mewn ffenest newydd] - Ashley Bale, Lisa French a Samantha Snell, Innovate Trust
 2. Atebion technoleg arweiniol yn dod ynghyd [PDF 974KB Agorir mewn ffenest newydd] - Mark Lowe a Gary Thatcher, Pinacl Solutions
 3. A all dulliau arloesi digidol ddatgloi creadigrwydd mewn cymunedau, neu a all technoleg ladd y cysylltiad dynol? [PDF 763KB Agorir mewn ffenest newydd] - Paul Taylor, Bromford Housing
 4. Y person sy'n bwysig, nid y dechnoleg [PDF 742KB Agorir mewn ffenest newydd] - Matthew Lloyd a Marc Davies, Cymunedau Digidol Cymru a Hannah Rowlatt, RNIB Cymru
 5. Defnyddio Technoleg i Wella Canlyniadau [PDF 530KB Agorir mewn ffenest newydd] - Sarah Weston, Emma Nichols ac Vince Scaife, HF Trust

Twitter

Ewch i weld ein gweithgarwch Twitter o’n digwyddiad - 

Blogiau

 1. Pa mor uchelgeisiol y gall eich sefydliad fod o ran defnyddio technoleg i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell? [Agorir mewn ffenest newydd] - Paul Taylor, Bromford
 2. Pa mor uchelgeisiol y gallech fod? [Agorir mewn ffenest newydd] - Alice Turner, Y Lab 

 

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Ym myd cyfnewidiol technoleg ddigidol, mae deall a gwneud y defnydd gorau o declynnau newydd wrth sicrhau bod gan bobl yng Nghymru y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fanteisio ar ryngweithio digidol cadarnhaol yn holl bwysig. O'r 'pethau bychan' fel Wi-Fi mewn mannau cyhoeddus a hyfforddi staff i fagu eu hyder, i ddeallusrwydd artiffisial, dysgu peiriannau a hyd yn oed drôns.

Mewn partneriaeth â'r Lab, Cymunedau Digidol Cymru a CLlLC bydd cynadleddwyr yn dysgu sut y gall defnyddio technoleg ddigidol mewn gwasanaethau cyhoeddus helpu i wella bywydau pobl mewn ffyrdd na allem bron byth eu dychmygu.

Cyflwyniadau

 1. Prosiect y Cynorthwyydd Personol Deallus [PDF 1.35MB Agorir mewn ffenest newydd] - Ashley Bale, Lisa French a Samantha Snell, Innovate Trust
 2. Atebion technoleg arweiniol yn dod ynghyd [PDF 974KB Agorir mewn ffenest newydd] - Mark Lowe a Gary Thatcher, Pinacl Solutions
 3. A all dulliau arloesi digidol ddatgloi creadigrwydd mewn cymunedau, neu a all technoleg ladd y cysylltiad dynol? [PDF 763KB Agorir mewn ffenest newydd] - Paul Taylor, Bromford Housing
 4. Y person sy'n bwysig, nid y dechnoleg [PDF 742KB Agorir mewn ffenest newydd] - Matthew Lloyd a Marc Davies, Cymunedau Digidol Cymru a Hannah Rowlatt, RNIB Cymru
 5. Defnyddio Technoleg i Wella Canlyniadau [PDF 530KB Agorir mewn ffenest newydd] - Sarah Weston, Emma Nichols ac Vince Scaife, HF Trust

Twitter

Ewch i weld ein gweithgarwch Twitter o’n digwyddiad - 

Blogiau

 1. Pa mor uchelgeisiol y gall eich sefydliad fod o ran defnyddio technoleg i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell? [Agorir mewn ffenest newydd] - Paul Taylor, Bromford
 2. Pa mor uchelgeisiol y gallech fod? [Agorir mewn ffenest newydd] - Alice Turner, Y Lab 

 

Os hoffech gael eich hysbysu, cofrestrwch a dilynwch y digwyddiad hwn

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn yn cael ei ychwanegu yn fuan