Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19

Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19
logo iechyd meddwl

Mae bywyd wedi newid, mae gwaith wedi newid, rydyn ni wedi newid. Ond beth allwn ei ddysgu o'n profiadau?

Agenda

Speakers

Mae'n anochel bod y pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ar les meddyliol llawer o bobl i raddau amrywiol.

O weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol allweddol ar y rheng flaen yn trin COVID, i'r rhai sy'n gwarchodi, yn byw ar eu pen eu hunain, neu'n gwirfoddoli yn y gymuned - mae'r feirws wedi effeithio ar bawb.

Yn ystod y gweminar hwn byddwn yn clywed sut mae gwasanaethau cyhoeddus wedi addasu'r gwasanaethau y maent yn eu darparu yn ystod y pandemig yn ogystal â'u llwyddiannau a'u heriau. Yn benodol, byddwn yn canolbwyntio ar:

• Gwasanaethau yn y gymuned yn cydweithio i ddarparu cymorth iechyd meddwl
• Cefnogi iechyd a lles staff
• Sut y gellir cymryd mantais o dechnoleg i oresgyn unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol
• Sut beth yw arwain sefydliadau drwy bandemig
• Dulliau gwahanol o ddarparu cymorth iechyd meddwl

Yn ogystal â hyn byddwn hefyd yn clywed gan We are Platfform, a fydd yn rhannu negeseuon allweddol o'u 'Gwersi o’r Cyfnod Cloi' ac yn rhoi darlun o iechyd meddwl a lles yng Nghymru.

Cysylltwch â'r Gyfnewidfa Arfer Da

I gofrestru ar gyfer y seminar, llenwch ein ffurflen cadw lle ar-lein. Rydym yn darparu hysbysiad preifatrwydd [agorir mewn ffenest newydd] i gynrychiolwyr, sy’n dweud wrthych chi sut rydym yn delio gyda’ch data personol fel rhan o’r broses gofrestru.  

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, anfonwch e-bost i Arfer.Da@archwilio.cymru

Dosberthir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod yn darparu eich cyfeiriad e-bost wrth archebu lle er mwyn sicrhau ein bod yn gallu anfon gwybodaeth atoch.

 

Agenda

Speakers

01 December 2020
10:00
11:30
Eich manylion
Name
Gweminar
Seminar

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

2 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Digwyddiad ar-lein
Os felly, nodwch yn y blwch isod